samfalligheter.png

Handboken för föreningen, styrelsen och medlemmarna

Heltäckande bok om de mycket speciella reglerna kring juridik, skatt och ekonomi för samfälligheter. Dessutom får du många handfasta råd och tips om det praktiska arbetet i en samfällighetsförening. Läs mer »

  • Juridiken, skatten och styrelsearbetet
  • Begripligt förklarat med exempel

Så fungerar en samfällighet

En samfällighet är ett antal fastigheter som har andel i en viss egendom. Man använder begreppet samfällighet för att bunta ihop just dessa fastigheter.

Samfälligheten har andel i en gemensamhetsanläggning (exempelvis en väg eller en avloppsanläggning) eller ett markområde (exempelvis ett grönområde). Man kan säga att det är de fastigheter som ingår i samfälligheten som har andel i egendomen.

Samfälligheten kan välja att förvalta egendomen (gemensamhetsanläggningen eller marken) via en samfällighetsförening. De som tar beslutet är inte samfälligheten, inte heller de ingående fastigheterna, utan de människor som äger fastigheterna. Om fastighetsägarna inte väljer att bilda en samfällighetsförening, kan de förvalta egendomen direkt.

En samfällighet kan förvaltas på två sätt:

• direkt av delägarna (delägarförvaltning) eller
• av en särskilt bildad samfällighetsförening (förenings förvaltning).

Delägarförvaltning innebär att delägarna förvaltar samfälligheten direkt, dvs utan att använda sig av någon särskild organisation. Alla samfälligheter som inte förvaltas av en samfällighetsförening har delägarförvaltning.

Föreningsförvaltning innebär att delägarna har bildat en samfällighetsförening för att ta hand om förvaltningen.

Några andra förvaltningsformer är inte tillåtna. Det är alltså inte
möjligt att låta ett aktiebolag eller en ekonomisk förening ta hand
om förvaltningen.

Handbok för styrelsen i en samfällighetsförening

EKONOMISKA FÖRENINGAR innehåller allt som ett kooperativ behöver veta när det gäller föreningens skatt, ekonomi och juridik. Boken är uppdaterad både med de lagändringar som gäller från 2016 samt med den helt nya lagen om ekonomiska föreningar som gäller från 1 juli 2018.

Läs mer »

Allt för din företagsform - Samfällighet och samfällighetsförening - ctl00_cph1_pg5304_relimg

Webbkurs om och för samfällighetsföreningar

Samfällighetsföreningar är en webbkurs inriktad på de mycket speciella reglerna kring juridik, skatt och ekonomi för samfälligheter. Kursledare är Björn Lundén, en av landets främsta experter på samfällighetsjuridiken.

Se en film om kursen »

Du får 30 % rabatt på alla e-kurser t o m 31 oktober! Rabatten dras i kassan.

Läs mer »

Allt för din företagsform - Samfällighet och samfällighetsförening - ctl00_cph1_pg13229_relimg

Molnbaserat program för samfällighetens bokföring

BL Förening är ett bokföringsprogram med ett antal specialfunktioner som underlättar för föreningens kassör, bland annat bokföring mot olika kostnadsställen och budgetfunktion. Med dina data i molnet får du ökad säkerhet och kommer åt bokföringen från olika platser.

Läs mer »

Allt för din företagsform - Samfällighet och samfällighetsförening - ctl00_cph1_pg14070_relimg

Ring oss!

Mån-tors 08:30-16:30
Fredag 08:30-16:00

0650-541400

Maila oss!

Vi svarar inom 24 timmar, dygnet runt vardagar

info@blinfo.se

Kontakta oss

Kontakta mig

Namn:* 
Telefonnummer:* 
Kontakta mig angående:

 

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »