Just nu får du 50 % sommarrabatt på alla böcker och e-böcker!

Vad är skillnaden mellan semesterlön, semesterersättning och semestertillägg? 

Svar: 

  • Semesterlön är den lön den anställde får under semestern.
  • Semesterersättning betalas i vissa fall ut i stället för semesterlön. Det kan t ex vara när en anställd slutar sin anställning.
  • Semestertillägg är ett tillägg till den vanliga lönen som gör att den anställde kommer upp i den semesterlön han eller hon har rätt till enligt semesterlagen eller enligt avtal.