BLACK WEEKEND – 50% rabatt på alla böcker!

Anstånd med skatteinbetalning

Skatt - Anstånd med skatteinbetalning - ctl00_cph1_faktagranskadImg

På grund av att många företag drabbas hårt ekonomiskt av Coronaviruset har riksdagen nu beslutat om en tidsbegränsad möjlighet till anstånd med betalning av preliminärskatt, arbetsgivaravgift och moms. 

Publicerad: 2020-03-22
Anstånd med preliminärskatteavdrag, socialavgifter och moms
  • Anståndet kan beviljas för högst tre redovisningsperioder för skatteavdrag, arbetsgivaravgifter och månadsmoms. För moms som redovisas kvartalsvis får anstånd beviljas för högst en redovisningsperiod.

  • Anståndet gäller redovisningsperioderna januari–september 2020.

  • Anstånd med betalningen för helårsmoms gäller för moms som redovisats under perioden 27 december 2019 till 17 januari 2021.

  • Om inbetalning för redovisningsperioderna januari–mars, respektive inbetalning av helårsmoms som deklareras 27 december 2019 till 17 januari 2021, redan har skett när anståndet beviljas kommer skatten och avgiften att återbetalas av Skatteverket.

  • Anståndstiden får bestämmas till längst ett år från beslutsdagen om anstånd.

  • Anståndsbeloppet ska betalas in senast den närmaste förfallodag för inbetalning av skatter, arbetsgivaravgifter och moms som infaller efter det att anståndstiden upphör.

Anståndsavgift

Riksdagen har beslutat att om anstånd beviljats ska, förutom kostnadsränta (motsvarande basräntan) som beräknas med utgångspunkt i beloppets ursprungliga förfallodag, även en anståndsavgift på 0,3% av anståndsbeloppet betalas. Anståndsavgiften ska tas ut per kalendermånad från och med månaden efter att anstånd beviljats, till och med den månad då anståndsbeloppet ska betalas. 

Anna har fått anstånd med 48 000 kr i skattebetalningar. Förfallodagen för skatterna var 12 april och Anna har fått anstånd till 12 juli (dvs i 91 dagar).

Anståndsavgiften blir 0,3% x 3 månader x 48 000 = 432 kr

Kostnadsräntan blir 91/365 x 1,25% x 48 000 = 149,59

Den sammanlagda kostnaden för anståndet blir alltså 576 + 149,59 = 581,59 kr.

Anståndskostnaden är inte avdragsgill.

För ett aktiebolag motsvarar anståndskostnaden en avdragsgill ränta på ca 6%.

Förslag om sänkt kostnad för anstånd

Observera att storleken på anståndskostnaden ovan är vad riksdagen har beslutat om. Regeringen har senare kommit överens med oppositionen i riksdagen om att det ska bli mindre kostsamt att skjuta upp inbetalningen av skatt och moms. Kostnaden för anstånd ska motsvaras av basräntan på 1,25% för de första sex månaderna. Därefter tillkommer en anståndsavgift på 0,2% per månad, vilket motsvarar en avdragsgill ränta på 3,1% per år istället för ca 6%. Det betyder att kostnaden för anstånden minskas med ca hälften.

Den nya lägre anståndsavgiften ligger i linje med det tidigare beslutet då riksdagen skrev att de förutsätter att regeringen kommer att följa frågan om räntans storlek och kan komma att agera för att justera räntan. Finansdepartementen förbereder nu en promemoria med förslaget som kommer att skickas på remiss. 

Bara för seriösa företag

Det är bara företag som inte missköter sin ekonomi eller på annat sätt är oseriösa som kan få anstånd. Företag med stora skatteskulder kommer inte beviljas anstånd.

Ikraftträdande

De nya reglerna träder i kraft 30 mars 2020. Det innebär att Skatteverket från och med detta datum kan bevilja anstånd som omfattar redovisningsperioder från och med januari 2020.

Ansökan om anstånd

Ansökan om tillfälligt anstånd görs i Skatteverkets e-tjänst Mina sidor från den 30 mars. Både företagare och företagets ombud kan ansöka om anståndet. Man kan även ansöka om anståndet på Skatteverkets blankett SKV4839, men det går snabbare att få beslutet om man använder tjänsten i Mina sidor.

Helårsmoms

Riksdagen har beslutat att även de som har helårsmoms ska omfattas av en tidsbegränsad möjlighet till anstånd med betalning. Enligt beslutet kan anstånd med betalning beviljas för moms som avser ett beskattningsår och som deklareras under perioden 27 december 2019 till 17 januari 2021. Ändringarna gäller från och med 6 april 2020. 

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!