Just nu har vi driftstörningar vilket gör att vissa kunder upplever problem med att logga in i våra apptjänster samt i våra onlinetjänster. Felsökning pågår och bör vara åtgärdat inom kort!
Skatt / Arbetsgivaravgifter

Arbetsgivaravgifter

Skatt - Få grepp på företagets skatt med Björn Lundén - Arbetsgivaravgifter - ctl00_cph1_faktagranskadImg

Arbetsgivares avgifter till allmän försäkring mm (socialavgifter). Arbetsgivaravgifter beräknas på den kontanta bruttolönen och förmånerna till anställda. I vissa fall ska arbetsgivaren inte betala arbetsgivaravgifter. Socialavgifter tas ut i form av arbetsgivararvgifter, som betalas av arbetsgivare, och egenavgifter, som betalas av näringsidkare (företagare).

Publicerad: 2020-12-14

Följande procentsatser gäller för arbetsgivaravgifterna:

 202120202019 (fr o m 1/8)2019 (fr o m 1/7)2019 (t o m 30/6)
Normal nivå31,42%31,42%31,42%31,42%31,42%
Födda 1937 och tidigare0%0%0%0%6,15%1
Födda 1938 - 195310,21%10,21%10,21%10,21%16,36%1
Födda 195410,21%10,21%31,42%31,42%31,42%
Födda 195510,21%31,42%31,42%31,42%31,42%
Ungdomar10,21%210,21%210,21%231,42%31,42%


¹ 
varav 6,15% i särskild löneskatt.

² på lön upp till 25 000 kr per månad till ungdomar som vid årets ingång fyllt 15 men inte 18 år.

Arbetsgivaravgifterna består av följande delar:

 20212020201920182017201620152014
Ålderspensionsavgift10,21%10,21%10,21%10,21%10,21%10,21%10,21%10,21%
Efterlevandepensionsavgift0,60%0,60%0,60%0,70%0,70%1,17%1,17%1,17%
Sjukförsäkringsavgift3,55%3,55%3,55%4,35%4,35%4,85%4,35%4,35%
Arbetsskadeavgift0,20%0,20%0,20%0,20%0,20%0,30%0,30%0,30%
Föräldraförsäkringsavgift2,60%2,60%2,60%2,60%2,60%2,60%2,60%2,60%
Arbetsmarknadsavgift2,64%2,64%2,64%2,64%2,64%2,64%2,64%2,91%
Allmän löneavgift11,62%11,62%11,62%10,72%10,72%9,65%10,15%9,88%
Summa31,42%31,42%31,42%31,42%31,42%31,42%31,42%31,42%
Summa för ungdomar
    Se nedanSe nedan15,49%
Tillfällig nedsättning pga coronaviruset

Under perioden 1 mars–30 juni 2020 var arbetsgivaravgifterna sänkta till 10,21% pga coronaviruset,

Ungdomar

Från och med 1 augusti 2019 är arbetsgivaravgifterna 10,21% på lön upp till 25 000 kr per månad till ungdomar som vid årets ingång fyllt 15 men inte 18 år. På lön som överstiger 25 000 kr per månad betalas fulla arbetsgivaravgifter.

Ålderspensionärer

För anställda som vid årets ingång är 65 år eller äldre gäller speciella regler:

För personer som är födda 1937 eller tidigare betalas från och med 1 juli 2019 inga avgifter alls. 1 januari 2016–30 juni 2019 betalades särskild löneskatt med 6,15%. Under inkomståren 2008–2015 betalades inga avgifter alls för dessa löntagare. Före 2008 betalades särskild löneskatt med 24,26%.

För personer födda 1938 och senare ska arbetsgivaren från och med 1 juli 2019 betala ålderspensionsavgift 10,21%. Den 1 januari 2016–30 juni 2019 betalades ålderspensionsavgift 10,21% och särskild löneskatt med 6,15%, dvs sammanlagt 16,36%. Under inkomståren 2008–2015 betalades enbart ålderspensionsavgift 10,21% för dessa löntagare. Före 2007 skulle arbetsgivaren betala särskild löneskatt med 16,16% samt ålderspensionsavgift 10,21%.

Nedsättning vid arbete med FoU

Från och med 1 januari 2014 får arbetsgivaravgifterna sättas ned med 10% av avgiftsunderlaget vid beräkningen av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning och utveckling (FoU). Ålderspensionärer och ungdomar (se ovan) omfattas dock inte av nedsättningen.

Det sammanlagda avdraget får vara högst 230 000 kr per koncern och månad.

Villkoret för att en anställd ska omfattas av nedsättningen är att denne har arbetat med forskning och utveckling under minst tre fjärdedelar av sin faktiska arbetstid och minst 15 timmar per månad.

Med forskning och utveckling avses systematiskt och kvalificerat arbete med att i kommersiellt syfte

  • ta fram ny kunskap (forskning), eller
  • använda resultatet av forskning för att utveckla nya varor, tjänster och produktionsprocesser eller väsentligt förbättra redan existerande sådana (utveckling).

Nedsättning ska i första hand göras för forskning och utveckling och i andra hand för regional nedsättning (se nedan). Nedsättningen får dock inte bli så stor att avgifterna understiger ålderspensionsavgiften.

Regional nedsättning

I stödområdet gäller fortfarande ett företagsstöd som innebär att arbetsgivaravgifterna får sättas ned. För arbete vid fast driftställe i stödområdet får nedsättning göras med 10 procentenheter. Stödet får beräknas på ett avgiftsunderlag på högst 71 000 kr, dvs stödet kan maximalt bli 10% av 71 000 = 7 100 kr per månad. Nedsättningen får dock aldrig medföra att arbetsgivaravgifterna understiger ålderspensionsavgiften (10,21%).

Stödet gäller även enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag. En enskild näringsidkare eller ett handelsbolag som har anställda och därmed redovisar både egenavgifter och arbetsgivaravgifter kan totalt få ett företagsstöd med 85 200 kr. I första hand görs avdraget från arbetsgivaravgifterna.

Observera att stödet inte lämnas till alla branscher. Företag inom sektorerna vattenbruk och fiske, vissa jordbruk samt transport är uteslutna på grund av EG:s statsstödsregler. Enligt Skatteverket kan SCB:s SNI-koder (www.scb.se) användas för att bedöma om verksamheten är undantagen från regional nedsättning. Följande näringsgrenar är undantagna:

    • Jordbruk (utom avbytarverksamhet, som ger rätt till stöd), SNI-grupp 01.1, 01.2, 01.3, 01.4 och 01.5
    • Fiskeri- och vattenbruk, SNI-grupp 03
    • Transport (utom resebyråverksamhet och post- och telekommunikation, som ger rätt till stöd):

 järnvägstransport, SNI 49.1 och 49.2

– övriga landstransporter, SNI 49.3 och 49.4

– sjötransporter, SNI 50.1, 50.2, 50.3 och 50.4

– lufttransporter, SNI 51.1 och 51.2 (ej 51.200 - rymdfart).

När det gäller jordbruk är det normalt bara avbytarverksamhet som kan ge rätt till regional nedsättning av egenavgifterna.

Eftersom företagsstödet är ett s k försumbart stöd så måste du själv hålla reda på om du har fått andra försumbara stöd. Du kan maximalt få försumbara stöd på 200 000 euro (ca 1 800 000 kr) under en treårsperiod. 

Du behöver inte ansöka om att få företagsstödet, men om du är osäker på om du har rätt till stödet kan du kontakta Skatteverket.

Stödområde

Följande kommuner ingår i stödområdet:

Norrbottens län: Arjeplog, Arvidsjaur, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Kiruna, Pajala, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå kommuner samt Edefors och Gunnarbyns församlingar i Bodens kommun och fd Markbyggdens kyrkobokföringsdistrikt i Piteå kommun.

Västerbottens län: Bjurholms, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Vindelns och Åsele kommuner samt Fällfors, Jörns och Kalvträsks församlingar i Skellefteå kommun.

Jämtlands län: Bergs, Härjedalens, Krokoms, Ragunda, Strömsund, Bräcke, Åre och Östersunds kommuner.

Västernorrlands län: Sollefteå och Ånge kommuner samt Holms och Lidens församlingar i Sundsvalls kommun samt Anundsjö, Björna, Skorpeds och Trehörningsjö församlingar i Örnsköldsviks kommun.

Gävleborgs län: Ljusdals kommun.

Dalarnas län: Malung-Sälens, Orsa, Vansbro och Älvdalens kommuner samt Venjans och Våmhus församlingar i Mora kommun.

Värmlands län: Torsby kommun.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!