Just nu har vi driftstörningar vilket gör att vissa kunder upplever problem med att logga in i våra apptjänster samt i våra onlinetjänster. Felsökning pågår och bör vara åtgärdat inom kort!
Skatt / Avbetalningsplan på anstånden

Avbetalningsplan på anstånden

– återbetalningstiden föreslås förlängas 
Skatt - Få grepp på företagets skatt med Björn Lundén - Avbetalningsplan på anstånden - ctl00_cph1_faktagranskadImg

Regeringen föreslår att företag som har beviljats anstånd med betalning av skatt och moms under pandemin ska få möjlighet att förlänga återbetalningstiden med ytterligare 15 månader. Under den tiden ska företagen följa en avbetalningsplan. Förslaget kommer att finnas med i höstens budgetproposition. 

Publicerad: 2021-09-07
Anståndsmöjligheten har nyttjats av många

Möjligheten att bevilja så kallade tillfälliga anstånd återinfördes 30 mars 2020. Syftet var att dämpa tillfälliga likviditetsproblem för i grunden sunda och livskraftiga företag. Den möjligheten har nyttjats av många företag.

Skatteverket har hittills beviljat ca 51 000 företag anstånd under pandemin. Totalt handlar det om ca 54,2 miljarder kr, varav ca 24,1 miljarder kr redan har betalats tillbaka. Det sammanlagda nettoanståndsbeloppet är ca 30,1 miljarder kr.

Återbetalning av anstånden oroar

Från många håll vädras oro över hur det ska gå för företagen när anstånden med skatten ska regleras. Inte nog med att innevarande periods skatter och avgifter ska betalas, man ska även betala tillbaka skatter och avgifter från tidigare redovisningsperioder som man fått anstånd på. Ett stort antal tillfälliga anstånd ska betalas tillbaka under våren 2022, med början i månadsskiftet mars–april 2022.

Förlängning med avbetalningsplan

Även regeringen ser faran i detta, varför man nu i en promemoria från Finansdepartementet föreslår att företagen ska ges en möjlighet att få återbetalningstiden förlängd med 15 månader, och under den tiden ska man följa en avbetalningsplan för att reglera de uppskjutna skatterna. Anståndsavgiften som hör till anståndsbeloppet ska tas ut till och med den kalendermånad då den betalas enligt avbetalningsplanen.

Tanken är att företagen ska få ytterligare tid att återfå en mer normal lönsamhet innan de skatter och avgifter som anstånden avser ska vara helt betalda.

Regeringen planerar att presentera en proposition för riksdagen under 2021 och förslaget föreslås träda ikraft 7 mars 2022.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!