Beskattningsår

Beskattningsår (inkomstår) är det år då inkomsten du ska deklarera har tjänats in.

För fysiska personer (privatpersoner, enskilda näringsidkare) är beskattningsåret lika med inkomståret, dvs kalenderåret innan deklarationen lämnas in. För juridiska personer (aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar m fl) är beskattningsåret lika med räkenskapsåret.

Skatt - Få grepp på företagets skatt med Björn Lundén - Ordförklaring för beskattningsår - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.