Skatt / Brexit – vad gäller?

Brexit – vad gäller?

LEI-koder för värdepappershandel

Storbritannien lämnade EU 31 januari 2020. Det övergångsavtal som gällde mellan EU och Storbritannien till och med 31 december 2020 har nu också gått ut. Detta innebär att det blir en del effekter för företag som handlar med Storbritannien. 

Publicerad: 2021-01-13
Import/export

I och med Storbritanniens utträde ur EU (brexit) hanteras inte transaktioner med Storbritannien som EU-handel efter att övergångsreglerna löpte ut 31 december 2020. Från och med 1 januari 2021 räknas alltså försäljning av varor till Storbritannien som export, och inköp som import. Vid tillhandahållande och köp av tjänster ska momsen hanteras på samma sätt som för länder utanför EU.

Speciellt för Nordirland

Nordirland lämnar EU med resten av Storbritannien, men för att undvika en hård gräns till Irland kommer Nordirland att betraktas som ett EU-land vid handel med varor mellan Nordirland och EU även efter 31 december 2020. Det innebär att handel mellan beskattningsbara personer med varor som transporteras till eller från Nordirland ska behandlas som unionsintern försäljning respektive unionsinternt förvärv. Beskattningsbara personer i Nordirland som har varuhandel inom EU kommer att få ett särskilt VAT-nummer som inleds med ”XI” som landsnummer.

Nordirland kommer dock inte att betraktas som ett EU-land vid handel med tjänster. Det innebär att Nordirland ska behandlas som ett land utanför EU vid handel med tjänster mellan ett EU-land och Nordirland.

Förberedelse för handel med Storbritannien

Från årsskiftet är det alltså tullhantering i handeln med Storbritannien. Det innebär en stor förändring för företag som importerar eller exporterar varor till Storbritannien. Företag som handlar med Storbritannien måste sätta sig in i vad som gäller och förbereda sig för de formaliteter som gäller när varorna ska passera den nya tullgränsen. Företag bör bland annat

  • ansöka om EORI-nummer hos Tullverket
  • ansöka om relevanta tillstånd hos berörda myndigheter
  • se över tullkompetensen inom verksamheten
  • vid behov kontakta brittiska skattemyndigheten.

 tullverket.se hittar du mer information kring brexit.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!