Just nu får du 20 % rabatt på alla onlinekurser! Gäller t o m 2 maj.

Skatt / Elstöd skattepliktigt i enskild firma

LEI-koder för värdepappershandel

Skatteverket har uttalat sig om hur elstödet ska hanteras skattemässigt för den som driver enskild näringsverksamhet: 

– Den del av stödet som avser näringsverksamheten ska skattemässigt hanteras enligt reglerna om näringsbidrag, och ska tas upp som en intäkt i näringsverksamheten, säger Peter Lindholm som är rättslig expert på Skatteverket.

Publicerad:

Flertalet elkonsumenter i område 3 och 4 har nu fått elstödet utbetalt via Försäkringskassan. Elkonsumenter i område 1 och 2 förväntas få stödet utbetalat senare i vår.

Elstöd som betalas ut till en fysisk person som driver enskild näringsverksamhet, och där hela eller delar av stödet ska höra till näringsverksamheten, är att betrakta som ett skattepliktigt näringsbidrag.

– Den del av stödet som avser näringsverksamheten ska då skattemässigt hanteras enligt reglerna om näringsbidrag, och ska tas upp som en intäkt i näringsverksamheten, säger Peter Lindholm, rättslig expert på Skatteverket.

Om elstödet avser både privat förbrukning och förbrukning i näringsverksamheten ska näringsidkaren göra en proportionering av stödet mellan den privata delen och den del som avser den enskilda näringsverksamheten.