Skatt / Elstöd skattepliktigt i enskild firma

Elstöd skattepliktigt i enskild näringsverksamhet

LEI-koder för värdepappershandel

Skatteverket har uttalat sig om hur elstödet ska hanteras skattemässigt för den som driver enskild näringsverksamhet: 

– Den del av stödet som avser näringsverksamheten ska skattemässigt hanteras enligt reglerna om näringsbidrag, och ska tas upp som en intäkt i näringsverksamheten, säger Peter Lindholm som är rättslig expert på Skatteverket.

Publicerad: 2023-04-04

Flertalet elkonsumenter i område 3 och 4 har nu fått elstödet utbetalt via Försäkringskassan. Elkonsumenter i område 1 och 2 förväntas få stödet utbetalat senare i vår.

Elstöd som betalas ut till en fysisk person som driver enskild näringsverksamhet, och där hela eller delar av stödet ska höra till näringsverksamheten, är att betrakta som ett skattepliktigt näringsbidrag.

– Den del av stödet som avser näringsverksamheten ska då skattemässigt hanteras enligt reglerna om näringsbidrag, och ska tas upp som en intäkt i näringsverksamheten, säger Peter Lindholm, rättslig expert på Skatteverket.

Om elstödet avser både privat förbrukning och förbrukning i näringsverksamheten ska näringsidkaren göra en proportionering av stödet mellan den privata delen och den del som avser den enskilda näringsverksamheten.


Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!