Skatt / Förmån av fria taxiresor under coronapandemin

Förmån av fria taxiresor under coronapandemin

LEI-koder för värdepappershandel

Förmån av fria arbetsresor värderas normalt till marknadsvärdet. Skatteverket anser dock att det under coronapandemin finns skäl att värdera förmånen av fria arbetsresor med taxi till motsvarande kostnad för kollektivtrafik.

Publicerad: 2020-06-29
Förmån av arbetsresor

Arbetsresor, dvs resor mellan bostaden och arbetsplatsen, är privata resor. Om en arbetsgivare bekostar sådana resor uppkommer en skattepliktig förmån som normalt värderas till marknadsvärdet, oavsett om resorna gjorts med buss, tåg eller taxi.

Rekommendationer från Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har med anledning av coronapandemin lämnat olika rekommendationer som berör anställdas resor till arbetet. Resenärer som tillhör en riskgrupp har uppmanats att undvika kollektivtrafik men även övriga har uppmanats att undvika trängsel i kollektivtrafiken för att minska smittan.

Detta har fått till följd att vissa arbetsgivare, med syftet att minska risken för smittspridning, erbjuder de anställda taxiresor till arbetet som ett alternativ till kollektivtrafik. Det kan även förekomma att de anställda blir hämtade vid bostaden av en företagsbil. Frågan har ställts till Skatteverket om hur sådana förmåner ska värderas.

Annan värdering under en pandemi

Enligt Skatteverkets bedömning är en pandemi, där Folkhälsomyndigheten har rekommenderat att resor med kollektivtrafik ska undvikas, en sådan omständighet som bör kunna påverka värderingen av en reseförmån. Om arbetsgivaren under dessa förhållanden erbjuder den anställde resor med taxi är det inte en renodlad förmån för den anställde, utan det ligger även i arbetsgivarens intresse att hålla personalen frisk.

Förmån motsvarande resa med kollektivtrafik

Sådana taxiresor bör därför, enligt Skatteverket, inte värderas högre än vad en motsvarande resa med kollektivtrafik skulle ha kostat. Detta bör även gälla om arbetsgivaren bekostar liknande transporter, som exempelvis att hämta den anställda med företagsbil.

Enstaka resor bör värderas till motsvarande enkelbiljett och om det är fråga om upprepade resor under en längre period bör jämförelse göras med ett månadskort etc.

Gäller fr o m mars 2020

Värderingen av reseförmånen bör enligt Skatteverket tillämpas från och med mars 2020 och gälla så länge Folkhälsomyndighetens rekommendationer finns kvar för att minska smittspridningen i samband med kollektivtrafiken.

Ordinarie värdering

Om de anställda saknar möjlighet att använda kollektivtrafik för att ta sig till arbetet och därför i vanliga fall använder exempelvis egen bil, värderas fria taxiresor enligt ordinarie regler, alltså till marknadsvärdet.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!