Skatt / Förslag om skattesänkningar 2021

Förslag om skattesänkningar 2021

LEI-koder för värdepappershandel

Finansdepartementet har inför budgetpropositionen för 2021 i höst kommit med fyra förslag gällande skattesänkningar. Budgetförhandlingarna kommer att avgöra om man går vidare med förslagen samt om förslagen kommer att justeras. Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2021.

Publicerad: 2020-06-30
Skattereduktion för förvärvsinkomster

För det första föreslås en skattereduktion för fysiska personer med förvärvsinkomster. Det finns två olika förslag gällande detta. Enligt det ena alternativet föreslås skattereduktionen vara 1 700 kr per år och ges till personer med beskattningsbara förvärvsinkomster mellan 40 000 kr och skiktgränsen för statlig inkomstskatt (för beskattningsåret 2020 är skiktgränsen 509 300 kr). Enligt det andra alternativet ska skattereduktionen ges utan begränsning till skiktgränsen för statlig inkomstskatt. Skattereduktionen uppgår då i stället till 1 300 kr.

Sänkt statlig inkomstskatt

Det föreslås vidare en höjning av skiktgränsen för statlig inkomstskatt, vilket skulle innebära att färre personer betalar statlig skatt på sina förvärvsinkomster. Som ett alternativ till en höjning av skiktgränsen föreslås en sänkning av skatten för statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster från 20 till 19,5% av den beskattningsbara förvärvsinkomsten som överstiger skiktgränsen.

Sänkt skatt för pensionärer

Ytterligare ett, också väntat, förslag är skattesänkningar för pensionärer. Detta genom att det förhöjda grundavdraget förstärks för personer som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år och har en fastställd förvärvsinkomst mellan ca 213 000 och 1 418 000 kr per år. Ändringen innebär att skillnaden i beskattningen för pensionärer jämfört med löntagare under 65 år minskas för inkomster i detta skikt. Sedan tidigare har skillnaden i beskattning mellan lön och pension tagits bort för personer med en årsinkomst på upp till ca 213 000 kr. Därför görs ingen justering i grundavdraget för dessa inkomster.

På inkomster som överstiger ca 1 423 000 kr per år gör avtrappningen av jobbskatteavdraget att skatten med gällande regler är högre för löntagare under 65 år. Det föreslås därför att det förhöjda grundavdraget sänks för dessa inkomster på så sätt att skatten för pensionärer blir densamma som för löntagare under 65 år även för dessa inkomster.

Utvidgad tidsgräns för expertskatt

Slutligen föreslås att skattelättnaden för experter, forskare och andra nyckelpersoner utvidgas från att gälla de tre första åren av den tidsbegränsade vistelsen i Sverige till att i stället gälla under de fem första åren. Förslaget innebär att de svenska reglerna i större utsträckning motsvarar reglerna i andra Europeiska länder, vilket gör reglerna mer konkurrenskraftiga.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!