35% jubileumsrabatt på våra program – gäller nyköp till och med 31 januari!

Skatt / Fler RUT-tjänster och höjt tak

LEI-koder för värdepappershandel

 RUT-utredningen har nu lämnat sitt delbetänkande. Utredningen föreslår dels en utvidgning av RUT-avdraget med fyra nya tjänster, dels en höjning av taket för RUT-avdrag. Förslagen föreslås börja gälla 1 januari 2021.

Publicerad:
Utredning om RUT-avdraget

RUT-avdraget har sedan det infördes 2007 i omgångar utökats med nya tjänster. I juni 2019 tillsatte regeringen en utredning som fick i uppdrag att utreda en ytterligare utvidgning av RUT-avdraget. Syftet är bland annat att skapa fler arbetstillfällen för personer med svag anknytning till arbetsmarknaden vilket bedöms kunna leda till ökad sysselsättning. Tanken är också att omvandla svart arbete till vitt. RUT-utredningen ska presentera sitt slutbetänkande senast 1 september 2020.

RUT-avdraget ska omfatta fler tjänster

Enligt utredningens förslag ska de fyra tjänsterna nedan omfattas av RUT-avdraget. 

Tvätt vid tvättinrättning
Tvätt av kläder och hemtextilier som utförs av en tvättinrättning. Om tvättinrättningen erbjuder hämtning och lämning av tvätten ska RUT-avdrag ges även för transporten.

Möbleringstjänst
Enligt förslaget ska möblering och förflyttning av bohag i bostaden omfattas av RUT-avdraget, likaså montering av nya möbler.

Transporttjänster
Utredningen föreslår att RUT-avdraget ska utökas med två separata transporttjänster. Den ena transporttjänsten omfattar transport eller bortforsling av bohag och annat lösöre från bostaden till en plats där det kommer att återanvändas. Det kan exempelvis vara transporter till andrahandsbutiker, loppmarknader, auktionsverk, antikvariat och liknande.

Den andra transporttjänsten som föreslås är transport av bohag och annat lösöre mellan bostaden och utrymmen där bohaget ska magasineras.

Trygghetstjänster
En tjänst som avser tillsyn av bostaden föreslås. Det handlar om enklare tillsyn när man t ex är bortrest och behöver någon som ser till bostaden. Exempel på enklare tillsyn är att ta hand om post, sköta växter, spola kranar och toaletter eller se efter om något behöver tas om hand efter ett strömavbrott eller liknande. Tillsynstjänsten ska gälla såväl permanentbostad som fritidsbostad. 

Höjt tak för RUT-avdrag

I dag är det sammanlagda taket för RUT- och ROT-tjänster 50 000 kr per person och beskattningsår. Enligt utredningens förslag ska taket för RUT-avdraget höjas med 25 000 kr per person och beskattningsår medan taket för ROT-avdraget inte justeras. Detta innebär ett sammanlagt tak på 75 000 kr per person och beskattningsår för ROT- och RUT-arbete. Av denna summa får högst 50 000 kr avse ROT-arbete.