Skatt / Höjd dröjsmålsränta

Höjd dröjsmålsränta

LEI-koder för värdepappershandel

Riksbanken har nu fastställt referensräntan till 0,0% för perioden 1 juli–31 december 2019. Detta innebär att du kan ta ut dröjsmålsränta med 8% istället för 7,5%. 

Publicerad: 2020-01-02

Enligt räntelagen får dröjsmålsränta tas ut med högst referensräntan plus 8 procentenheter. Efter att referensräntan i flera år varit negativ (-0,5%) har Riksbanken nu fastställt referensräntan till 0,0% för perioden 1 juli–31 december 2019.

Detta innebär att du kan ta ut dröjsmålsränta med 8% istället för 7,5%. Kom ihåg att ändra texten om dröjsmålsränta på fakturorna om procentsatsen framgår där.

I den här artikeln kan du läsa mer om dröjsmålsränta och förseningsersättning.


Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!