Just nu får du 30 % rabatt på alla onlinekurser! Erbjudandet gäller t o m 31 oktober.

Kan jag sänka min skatt genom skatteplanering?

Svar: 

Ja, skatteplanering innebär att du genom en eller en serie (lagliga) åtgärder minskar din skatt. Målen för skatteplanering när det gäller inkomstskatt och social­avgifter kan vara att:

  • Minska marginalskatten genom ­omfördelning mellan åren.
  • Minska den totala skatten på en inkomst.
  • Skjuta skattebetalningen framåt i ­tiden så att nuvärdet av ­betalningen blir lägre.
  • Omvandla arbetsinkomster till ­kapitalinkomster.
  • Undvika dubbelbeskattningen.


I den här artikeln kan du läsa mer om skatteplanering