Just nu får du 50 % sommarrabatt på alla böcker och e-böcker!
Skatt / Nedsättning av socialavgifter pga coronaviruset

Nedsättning av socialavgifter pga coronaviruset

Skatt - Få grepp på företagets skatt med Björn Lundén - Nedsättning av socialavgifter pga coronaviruset - ctl00_cph1_faktagranskadImg

Riksdagen har pga coronaviruset tagit beslut om tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Nedsättningen gäller under mars–juni 2020. Från 1 juli 2020 gäller ordinarie arbetsgivaravgifter. 

Publicerad: 2020-04-03
Nedsättning av arbetsgivaravgifter

Riksdagen har beslutat att arbetsgivaravgifterna för anställda ska sänkas till 10,21% under fyra månader, dvs under mars–juni.

Nedsättningen gäller högst 30 anställda per företag, och beräknas på lön upp till 25 000 kr per anställd/månad. På den del av lönen som överstiger 25 000 kr ska fulla arbetsgivaravgifter fortfarande betalas. Totalt innebär förslaget en skattelättnad på upp till 5 300 kr per anställd och företag/månad.

Hantering i arbetsgivardeklarationen

Arbetsgivaren ska sätta ett kryss i ruta 062 i arbetsgivaruppgiften för de anställda som arbetsgivaren begär nedsättning för. Om man redan har lämnat arbetsgivardeklarationen för mars kan man göra en rättelse i efterhand. I e-tjänsten för arbetsgivardeklarationen går man i så fall in i redovisningsperioden mars och klickar på den/de individuppgifter som ska ändras. I blocket ”Betalningsmottagare” finns fältet 062. Markera fältet och spara därefter individuppgiften.

Kombination med andra stöd

Nedsättningen kan inte kombineras med regionalt stöd. Den ersättning som betalas ut till de 30 anställda som väljs ut för den nya nedsättningen får alltså inte ingå i underlaget för regionalt stöd. Har företaget fler än 30 anställda kan regionalt stöd fortfarande ges för dessa.

Växa-stöd kan fortfarande tillämpas för den först anställde. Denna person ska inte räknas med bland de 30 som omfattas av den nya nedsättningen.

Stödet för forskning och utveckling kan tillämpas för anställda som inte har nedsättning enligt ovanstående bestämmelser.

Nedsättning av egenavgifter

Egenavgifterna för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag ska enligt riksdagens beslut sättas ned till 10,21% (ålderspensionsavgiften) på den del av avgiftsunderlaget som uppgår till högst 100 000 kr. Nedsättningen gäller för inkomst av näringsverksamhet under hela 2020. Om en del av beskattningsåret omfattar tid före 1 januari 2020 eller efter 31 december 2020 ska inkomsten proportioneras.

Nedsättningen kan inte kombineras med regionalt stöd.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!