Omsättningsgräns för moms

Skatt - Omsättningsgräns för moms - ctl00_cph1_faktagranskadImg

1 januari 2017 infördes en omsättningsgräns på 30 000 kr för moms. Beskattningsbara personer vars omsättning beräknas vara högst 30 000 kr kan alltså välja om de vill redovisa moms eller inte.  

Publicerad: 2019-03-01
Slipper momsdeklaration och periodisk sammanställning

Den som väljer att bli momsbefriad behöver inte lämna några momsdeklarationer eller periodiska sammanställningar. Någon utgående moms får inte anges i fakturorna, och någon ingående moms får inte lyftas.

Beräkning av omsättningen

Enligt Skatteverket kan bara den som på ett rimligt sätt  utifrån verksamhetens art och omfattning beräknar att omsättningen inte överstiger 30 000 kr vara momsbefriad. Vid beräkningen ska hänsyn tas till omständigheter som t ex:

  • investeringar
  • hyresavtal
  • avtal med kunder
  • beräknat pris på varor eller tjänster.

Den som exempelvis har hyrt en lokal med hög månadshyra eller som planerar att sälja varor eller tjänster som har ett högt pris kan normalt inte beräkna att omsättningen kommer att uppgå till högst 30 000 kr.

Om gränsen överskrids

Den som har en omsättning som beräknas uppgå till högst 30 000 kr (t ex ett nystartat företag), men som senare under året överskrider gränsen ska beräkna moms från och med den omsättning som innebär att gränsen överskrids.

Men om beräkningen inte anses rimlig finns det som vi skrev ovan –  inte grund för momsbefrielse och då ska moms beräknas på hela omsättningen, dvs. från första kronan.

Exempel:
Enligt Skatteverket kan följande exempel visa vad som menas med att beräkningen gjorts på ett rimligt sätt.

Ett nystartat företag ska bedriva handel med begagnade bilar. Enligt Skatteverket är det normalt inte rimligt att omsättningen ska uppgå till högst 30 000 kr då redan enstaka försäljningar som regel uppgår till omsättningsgränsen. Moms ska därför redovisas på all omsättning som företaget har.

En nystartad redovisningsbyrå anmäler momsregistrering först när omsättningen överstiger 30 000 kr. Vid kontroll visar det sig att företaget haft många klienter och att omsättningen överskred 30 000 kr redan några månader efter att verksamheten startades. Enligt Skatteverket är det inte rimligt att beräknad omsättning skulle uppgå till högst 30 000 kr för ett helt år i det här fallet. Moms ska därför redovisas på all omsättning som företaget har haft.

Om det i fallet ovan istället handlat om ett fåtal kunder och deltidsbedriven verksamhet hade det varit rimligt att anta att omsättningen kommer att uppgå till högst 30 000 kr. Därmed skulle moms redovisas först från och med omsättningen som innebär att gränsen överskrids.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!