BLACK WEEKEND – 50% rabatt på alla böcker!

ROT – vad gäller vid årsskiftet?

Skatt - ROT – vad gäller vid årsskiftet? - ctl00_cph1_faktagranskadImg

Det är inte lätt att veta vad som gäller för ROT-jobb som pågår över årsskiftet. När dessutom ROT-betalningen sker på olika sidor om året kan det kännas ännu krångligare. Vi reder ut vad som gäller för ROT-jobb och ROT-betalningar runt årsskiftet! 

Publicerad: 2020-01-03
ROT-avdraget

ROT-avdrag är ett avdrag som privatpersoner kan få från sin skatt för arbetskostnaden när de anlitar någon för reparation, underhåll eller om- och tillbyggnad. Material och reskostnader ger dock inte rätt till skattereduktion (ROT-avdrag).

Utföraren drar av en del av kostnaden från fakturan och ansöker sedan om ROT-utbetalning från Skatteverket. Skattereduktionen är 30% av arbetskostnaden och max 50 000 kr per person och år.  

ROT-avdraget styrs av betalningen

Det är betalningstidpunkten som styr vilket beskattningsår ROT-avdraget hör till. Om betalningen gäller ett förskott måste arbetet vara utfört senast 31 januari året efter att utföraren fått betalningen för att ROT-avdrag ska kunna medges. 

Få betalt först – arbeta sen?

För den betalning som gjorts under 2018 går det alltså att få ROT-avdrag för beskattningsåret 2018, under förutsättning att det arbete betalningen avser är utfört (och att ansökan är Skatteverket tillhanda) senast 31 januari 2019.

Se upp med hur du fakturerar!

För att kunna få ROT-avdrag för hela arbetet krävs att kunden enbart betalar en så stor del av varje faktura som motsvarar eventuellt material plus 70% av arbetskostnaden. Arbetskostnaden och ROT-avdraget måste alltså framgå av varje faktura.

Om en kund ska kunna få ROT-avdrag för 2018 för det arbete som utförs under januari 2019 krävs alltså att kunden betalar en faktura i förskott under 2018 som motsvarar eventuellt material plus 70% av arbetskostnaden.

Arbeta först – få betalt sen?

Om ett ROT-jobb utförs under 2018 men betalas först under 2019 så hör ROT-avdraget till beskattningsåret 2019 – det är ju som vi nämnde ovan – betalningen som styr.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!