Just nu får du 50% rabatt på våra böcker och e-böcker.
Erbjudandet gäller t o m 28/11 och gäller ej Rätt-serien. Rabatten dras i kassan.

Skatt / Sänkt reklamskatt

LEI-koder för värdepappershandel

För att ta ytterligare ett steg närmare avskaffandet av reklamskatten har riksdagen beslutat att den nuvarande reklamskatten sänks från 7,65% till 6,9% och att gränsen för redovisningsskyldighet höjs från 60 000 kr till 100 000 kr. De nya reglerna gäller från och med 1 januari 2020.  

Publicerad:
Reklamskatt 

Reklamskatten är en punktskatt som utgår på reklam och annonser. Reglerna gäller för reklam på skyltar, fordon, idrottskläder och liknande, samt reklam via högtalare. Reklamskatt gäller även för tryckta annonser. Undantaget är annonser i periodiska publikationer (t ex tidningar och magasin) som enligt utgivningsplan kommer ut med minst fyra nummer per år.

Reklam via internet, radio och tv mm är inte reklamskattepliktig. 

Cirka 3 900 stycken redovisningsskyldiga

Antalet redovisningskyldiga för reklamskatt är ca 3 900 stycken, varav de flesta är idrottsföreningar och små företag. Reklamskatt ska betalas om beskattningsvärdet (ersättningen för reklamen exklusive moms) överstiger 60 000 kr.

Reklamskatten har sänkts vid flera tillfällen

Reklamskatten har sänkts vid flera tillfällen tidigare och redan 2002 tillkännagav riksdagen att reklamskatten på sikt ska avvecklas.