Just nu får du 50 % sommarrabatt på alla böcker och e-böcker!
Skatt / Så blir prisbasbeloppet 2021

Så blir prisbasbeloppet 2021

Skatt - Få grepp på företagets skatt med Björn Lundén - Så blir prisbasbeloppet 2021 - ctl00_cph1_faktagranskadImg

Regeringen har fastställt att prisbasbeloppet höjs med 300 kr inkomståret 2021, dvs från 47 300 kr till 47 600 kr. Det förhöjda prisbasbeloppet blir 48 600 kr vilket också är en höjning med 300 kr. 

Publicerad: 2020-11-23
Prisbasbeloppet

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet (pbb) för inkomståret 2021 till 47 600 kr. Beloppet ska följa prisutvecklingen, och beräknas under perioden juni till juni av SCB.

Prisbasbeloppet används bland annat för att beräkna maximalt skattefritt traktamente, bilförmånsvärdet och maximalt avdrag för pensionskostnader.

För beskattningsåret 2021 (deklarationen 2022) blir:

 • deklarationspliktsgränsen 20 135 kr (0,423 pbb).
 • det skattefria traktamentsbeloppet 240 kr (0,005 pbb, avrundas till närmaste tiotal kr).
 • högsta skattefria tävlingsvinst i idrottstävling 1 400 kr (0,03 pbb, avrundas till närmaste hundratal kr).
 • gränsen för uttag av socialavgifter på ersättningar till idrottsutövare 23 800 kr (ett halvt prisbasbelopp).
 • högsta sjukpenninggrundande inkomst 380 800 kr (8 pbb).
 • högsta föräldrapenninggrundande inkomst 476 000 kr (10 pbb).
 • prisbasbeloppsdelen vid bilförmånsvärderingen för bilar av årsmodell 20171 och tidigare 15 089 kr (0,317 pbb).
 • prisbasbeloppsdelen vid bilförmånsvärderingen för bilar av årsmodell 20181 och senare 13 804 kr (0,29 pbb).
 • lägsta nybilspris för sexårsbilar 190 400 kr (4 pbb).
 • gräns för inventarier av mindre värde 23 800 kr (0,5 pbb).
 • gräns för krav på certifierat kassaregister 190 400 kr (4 pbb).

1 gäller nya bilar som blivit skattepliktiga för fordonsskatt 1 juli 2018 eller senare

Inkomstbasbeloppet

Regeringen har fastställt inkomstbasbeloppet för 2021 till 68 200 kr, vilket innebär en höjning med 1 400 kr jämfört med 2020. Detta innebär bland annat att:

 • Maximal pensionsgrundande inkomst (före avdrag för pensionsavgift) blir 550 374  kr under 2021 (8,07 ibb).
 • Schablonutdelningsutrymmet i fåmansföretag blir 187 550 kr för beskattningsåret 2022 (2,75 ibb).
 • Spärrlönetaket i fåmansföretag blir 654 720 kr för löneuttag under 2021 (9,6 ibb).
 • Maximal fastighetsavgift för 2021 blir 8 524 kr för småhus och 1 459 kr per lägenhet i flerbostadshus.
Det förhöjda prisbasbeloppet

Det förhöjda prisbasbeloppet för inkomståret 2021 har fastställts till 48 600 kr, vilket är en höjning med 300 kr. Det förhöjda prisbasbeloppet används för att beräkna pensionspoäng för tilläggspension (ATP-sytemet).

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!