Just nu får du 30 % rabatt på alla onlinekurser! Erbjudandet gäller t o m 31 oktober.

Skatt / Så blir prisbasbeloppet 2022

Så blir prisbasbeloppet 2022

Skatt - Få grepp på företagets skatt med Björn Lundén - Så blir prisbasbeloppet 2022 - ctl00_cph1_faktagranskadImg

Regeringen har fastställt att prisbasbeloppet höjs med 700 kr inkomståret 2022, dvs från 47 600 kr till 48 300 kr. Det förhöjda prisbasbeloppet blir 49 300 kr vilket också är en höjning med 700 kr. 

Publicerad:
Prisbasbeloppet

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet (pbb) för inkomståret 2022 till 48 300 kr. Beloppet ska följa prisutvecklingen, och beräknas under perioden juni till juni av SCB.

Prisbasbeloppet används bland annat för att beräkna maximalt skattefritt traktamente, bilförmånsvärdet och maximalt avdrag för pensionskostnader.

För beskattningsåret 2022 (deklarationen 2023) blir:

 • deklarationspliktsgränsen 20 431 kr (0,423 pbb).
 • det skattefria traktamentsbeloppet 240 kr (0,005 pbb, avrundas till närmaste tiotal kr).
 • högsta skattefria tävlingsvinst i idrottstävling 1 400 kr (0,03 pbb, avrundas till närmaste hundratal kr).
 • gränsen för uttag av socialavgifter på ersättningar till idrottsutövare 24 150 kr (ett halvt prisbasbelopp).
 • högsta sjukpenninggrundande inkomst 386 400 kr (8 pbb). Se också regeringens förslag om att höja taket till 10 pbb.
 • högsta föräldrapenninggrundande inkomst 483 000 kr (10 pbb).
 • prisbasbeloppsdelen vid bilförmånsvärderingen för bilar av årsmodell 20171 och tidigare 15 311 kr (0,317 pbb).
 • prisbasbeloppsdelen vid bilförmånsvärderingen för bilar av årsmodell 20181 och senare 14 007 kr (0,29 pbb).
 • lägsta nybilspris för sexårsbilar 193 200 kr (4 pbb).
 • gräns för inventarier av mindre värde 24 150 kr (0,5 pbb).
 • gräns för krav på certifierat kassaregister 193 200 kr (4 pbb).

1 gäller nya bilar som blivit skattepliktiga för fordonsskatt 1 juli 2018 eller senare (se Online 17:305).

Inkomstbasbeloppet

Inkomstbasbeloppet fastställs normalt i november.

Det förhöjda prisbasbeloppet

Det förhöjda prisbasbeloppet för inkomståret 2022 har fastställts till 49 300 kr, vilket är en höjning med 700 kr. Det förhöjda prisbasbeloppet används för att beräkna pensionspoäng för tilläggspension (ATP-systemet).