Skatt / Så pensionssparar du efter avdragsförbudet

Så pensionssparar du efter avdragsförbudet

LEI-koder för värdepappershandel

Privata pensionsförsäkringar är ju inte längre avdragsgilla. Att fortsätta sätta in pengar som man inte får avdrag för är inget alternativ. Men vad gör man med de gamla försäkringspengarna? Och vad är bästa pensionssparandet framöver? 

Publicerad: 2019-03-17
Skippa de privata pensionsförsäkringarna

Privata pensionsförsäkringar är det inte längre någon vits att betala in till. Dels för att det inte längre är avdragsgillt och dels för att pensionsförsäkringar generellt sett är ett dåligt val av sparform. Det är låst så att man inte kommer åt pengarna förrän vid en viss ålder, trots att man kanske behöver pengarna innan dess. Utfallande belopp från en pensionsförsäkring beskattas dessutom högre än någon annan typ av inkomst – högre än både jobbinkomster och kapitalinkomster.

Sluta stoppa in nya pengar i privata pensionsförsäkringar är därför rådet. Spara istället i investeringssparkonto (där du kan satsa i exakt samma – eller andra – fonder och andra värdepapper som pensionsförsäkringen innehåller). Motivet till att införa ISK har i första hand varit att förenkla för vanliga människor som sparar i aktier, fonder och andra värdepapper. I stället för att hålla reda på genomsnittliga omkostnadsbelopp mm på sina innehav, betalar man en schablonskatt på hela innehavet en gång om året. Bara detta är enligt vår mening en bra anledning till att gilla ISK.

Om vi sedan ser till det ekonomiska kan vi konstatera att i de allra flesta fall så är ISK bättre än traditionellt sparande. Alla beräkningar som vi gjort visar också att ISK premierar långsiktigt sparande och blir klart billigare än att betala 30 % i kapitalskatt på alla vinster.

Kapitalförsäkring är ett annat rimligt alternativ som pensionssparande. I stort kan man säga att en kapitalförsäkring fungerar på samma sätt som ISK. Det innebär att du äger ett antal värdepapper inom ett ”skal” och att beskattning inte sker för varje enskild affär. I stället skattar du årsvis på värdet som finns inom skalet. Precis som namnet antyder är kapitalförsäkring en försäkring och här finns vissa skillnader mot ett ISK, bland annat avseende möjligheterna att ha förmånstagare och vilket investeringsskydd som gäller.

Vidare innebär det att själva kapitalförsäkringen är belastad med ett antal avgifter, vilka kan variera kraftigt mellan olika aktörer på marknaden. Oavsett om dessa avgifter är låga eller höga, slipper du dessa helt om du har ett ISK.

En viktig skillnad vad gäller beskattningen är att man betalar avkastningsskatt på en kapitalförsäkring, som är en definitiv skatt, som inte kan kvittas bort mot andra underskott och liknande. På ett ISK räknar man fram en kapitalinkomst och den kan exempelvis kvittas fullt ut mot en ränteutgift eller liknande.

Låt företaget bli ditt pensionssparande

Inte heller för företagare är pensionssparande i form av pensionsförsäkring en vettig idé.

Har du aktiebolag är det bättre att låta bolaget bli ditt pensionssparande – låt bolaget skatta fram vinster med bara 21,4 % (22 %) bolagsskatt och behåll vinsterna i bolaget helt enkelt. Vill du säkra pengarna inför risken för konkurs låter du bolaget göra en pensionsutfästelse och en pantsättning av den tillgång bolaget sparar i (t ex en kapitalförsäkring).

Populärt uttryckt har du genom pensionsutfästelsen ett upplägg för direktpension. Men sannolikt kommer du att ångra dig och återkalla pensionsutfästelsen och istället ta ut pengarna som utdelning eller kapitalvinst i framtiden för att få lägre beskattning på dina uttag från bolaget.

Har du enskild firma eller handelsbolag finns inget bra alternativ till pensionsförsäkringar. Så har du inkomster över brytpunkten för statlig skatt ger det fortfarande bra skatteeffekt att föra över pengar till en pensionsförsäkring. Men går det så bra kanske det är läge att ombilda till aktiebolag och på så vis ta kontroll över pensionssparandet.

Pensionssparande för anställda

Har du anställda finns idag inget bra alternativ till tjänstepensionsförsäkring som pensionssparande. Tyvärr, men så är det. Så har ditt företag kollektivavtal eller enskilda avtal om tjänstepension så blir det tjänstepensionsförsäkring. Och vill anställda med hög inkomst sänka sin marginalskatt genom att bruttolöneväxla mot ytterligare avsättningar till tjänstepensionsförsäkring är det både rimligt och förståeligt. Trots inlåsningen av pengarna och den sämre skattesituationen när pensionspengarna betalas ut.

Det vore väldigt bra om vi i framtiden kunde få ett vettigt alternativ till tjänstepensionsförsäkringar som pensionssparande för anställda, men vi bör inte ha för stora förhoppningar om att det blir så inom en överskådlig framtid.

Ulf Bokelund Svensson, VD Björn Lundèn AB

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!