Just nu har vi problem med våra webbtjänster. Vi jobbar på att lösa detta!

Skatteavdrag på engångsbelopp

Om du betalar ersättning till en arbetstagare och det inte är en regelbunden betalning och inte heller en ersättning som avser en särskild tidsperiod räknas det som en engångsutbetalning. Till sådana utbetalningar räknas retroaktiv lön, semesterersättning, vissa ackordsersättningar, retroaktiv livränta, avgångsvederlag, tantiem samt vissa provisioner och arvoden.

Vid beräkning av avdrag för preliminär A-skatt på engångsbelopp som betalas ut till en arbetstagare vid sidan av hans vanliga lön ska nedanstående tabeller användas.

Med årslön menas den anställdes beräknade totala bruttoinkomst inklusive engångsbeloppet. Förmåner och sjukpenning ska också räknas med.

Utbetalningar under 2021

Om den huvudsakliga årsinkomsten utgörs av arbetsinkomster:

Årslön i kronorSkatteavdrag i
% av engångsbelopp
LägstHögst
020 1340%
20 13563 40010%
63 401154 80023%
154 801386 40030%
386 401523 20034%
523 201644 50054%
644 501 57%

Om arbetstagarens huvudsakliga årsinkomst utgörs av pension mm:

Årslön i kronorSkatteavdrag i
% av engångsbelopp
LägstHögst
052 8000%
52 801110 50026%
110 501152 80023%
152 801375 10032%
375 101536 90034%
536 901644 50054%
644 501 59%

SKVFS 2020:13

Utbetalningar under 2020

Om den huvudsakliga årsinkomsten utgörs av arbetsinkomster:

Årslön i kronorSkatteavdrag i
% av engångsbelopp
LägstHögst
020 0070%
20 00863 60010%
63 601152 40023%
152 401379 20030%
379 201523 20034%
523 201640 80054%
640 801 57%

Om arbetstagarens huvudsakliga årsinkomst utgörs av pension mm:

Årslön i kronorSkatteavdrag i
% av engångsbelopp
LägstHögst
020 0070%
20 008210 50010%
210 501339 80027%
339 801395 50033%
395 501523 20036%
523 201573 60051%
573 601 59%

SKVFS 2019:15

Utbetalningar under 2019

Om den huvudsakliga årsinkomsten utgörs av arbetsinkomster:

Årslön i kronorSkatteavdrag i
% av engångsbelopp
LägstHögst
019 6690%
19 67063 20010%
63 201150 60023%
150 601375 80030%
375 801504 40033%
504 401629 60053%
629 601703 00056%
703 0011 630 70061%
1 630 701 58%

Om arbetstagarens huvudsakliga årsinkomst utgörs av pension mm:

Årslön i kronorSkatteavdrag i
% av engångsbelopp
LägstHögst
051 7000%
51 701149 20025%
149 201246 90030%
246 901547 50033%
547 501733 30053%
733 301 58%

SKVFS 2018:23

Utbetalningar under 2018

Om den huvudsakliga årsinkomsten utgörs av arbetsinkomster:

Årslön i kronorSkatteavdrag i
% av engångsbelopp
LägstHögst
019 2460%
19 24761 60010%
61 601133 70023%
133 701367 60030%
367 601468 70033%
468 701616 00053%
616 001675 70056%
675 7011 514 40061%
1 514 401 58%

Om arbetstagarens huvudsakliga årsinkomst utgörs av pension mm:

Årslön i kronorSkatteavdrag i
% av engångsbelopp
LägstHögst
050 6000%
50 601133 70025%
133 701202 40033%
202 401494 30038%
494 301565 50058%
565 501694 90053%
694 901 58%

SKVFS 2017:17

Skatt - Få grepp på företagets skatt med Björn Lundén - Ordförklaring för skatteavdrag på engångsbelopp - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.