Skatteavtal (dubbelbeskattningsavtal)

Skatteavtal, kallades tidigare dubbelbeskattningsavtal, syftar till att förhindrar eller lindra effekterna av dubbelbeskattning. Sverige har träffat skatteavtal med 106 stater.

Med länderna inom OECD finns ett gemensamt modellavtal. Likaså finns ett nordiskt skatteavtal.

Skatt - Få grepp på företagets skatt med Björn Lundén - Ordförklaring för skatteavtal (dubbelbeskattningsavtal) - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.