Skatt / Skiktgräns och brytpunkt

Skiktgräns och brytpunkt

LEI-koder för värdepappershandel

Inom inkomstbeskattning har man länge talat om den övre och den nedre skiktgränsen, men från och med beskattningsåret 2020 finns bara en skiktgräns. Skiktgränsen räknas varje år upp med konsumentprisindex (KPI) plus två procentenheter. Beloppet fastställs av regeringen och avrundas uppåt till helt hundratal kronor. Med brytpunkt menas oftast den inkomst man kan ha utan att betala statlig inkomstskatt. 

Publicerad: 2022-12-29
En (1) skiktgräns från och med beskattningsåret 2020

På den del av inkomsten som överstiger skiktgräns 1 är den statliga skatten 20% och på den del av inkomsten som överstiger skiktgräns 2 är den statliga skatten ytterligare 5% (den s k värnskatten). Från och med beskattningsåret 2020 är värnskatten slopad, vilket innebär att det numera bara finns en skiktgräns. Den fastställda inkomsten är inkomsten efter allmänna avdrag men före grundavdrag. Inkomsten efter dessa avdrag är den beskattningsbara inkomsten.

InkomstårBeskattningsbar inkomstFastställd inkomst
Skiktgräns 1Skiktgräns 2Brytpunkt 1Brytpunkt 2
2023598 500
613 900
2022 540 700
554 900
2021 523 200
537 200
2020 509 300
523 200
2019 490 700 689 300 504 400 703 000
2018 455 300 662 300 468 700 675 700
2017 438 900 638 500 452 100 651 700
2016 430 200 625 800 443 200 638 800
2015 430 200 616 100 443 300 629 200
2014 420 800 602 600 433 900 615 700
2013 413 200 591 600 426 300 604 700
2012 401 100 574 300 414 000 587 200
2011 383 000 548 300 395 600 560 900
2010 372 100 532 700 384 600 545 200
2009 367 600 526 200 380 200 538 800
2008 328 800 495 000 340 900 507 100
2007 316 700 476 700 328 600 488 600
2006 306 000 460 600 317 700 472 300
2005 298 600 450 500 313 000 465 200
2004 291 800 441 300 308 800 458 900
2003 284 300 430 000 301 000 447 200
2002 273 800 414 200 290 100 430 900
2001 252 000 390 400 271 500 411 100
2000 232 600 374 000 254 700 398 600

Med Björn Lundén Bokföring sköter du företagets bokföring smidigt på webben och i mobilen.  Prova gratis i 30 dagar »
Personer fyllda 65 år

För personer som är fyllda 65 år vid årets ingång är skiktgränserna lika som ovan. På grund av det förhöjda grundavdraget som dessa personer får gäller dock följande brytpunkter:

InkomstårBrytpunkt 1Brytpunkt 2
2023683 200
2022618 700
2021 596 800
2020 575 500
2019 547 500 733 300
2018 494 300 694 900
2017 478 100 670 600
2016 469 300 657 500
2015 469 600 648 000
2014 460 800 634 400
2013 450 200 620 600
2012 436 600 600 700
2011 418 200 574 000
2010 390 500 551 100


Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!