Just nu har vi driftstörningar vilket gör att vissa kunder upplever problem med att logga in i våra apptjänster samt i våra onlinetjänster. Felsökning pågår och bör vara åtgärdat inom kort!
Skatt / Statslåneränta

Statslåneränta 

– nivåer och användning 
Skatt - Få grepp på företagets skatt med Björn Lundén - Statslåneränta – nivåer och användning - ctl00_cph1_faktagranskadImg

Statslåneräntan är en referensränta som fastställs av Riksgäldskontoret och som hänvisas till inom skattelagstiftningen. SLR styr bland annat:  

Publicerad: 2021-01-04
Statslåneräntans användning

  • Utdelning i fåmansföretag fr o m tax 2007
  • Räntefördelning
  • Bilförmån
  • Ränteförmån
  • Periodiseringsfonder
  • Avkastningsskatt på utländska försäkringar
  • Investeringssparkonto

Ska avspegla den långa marknadsräntan

Statslåneräntan utgörs av den genomsnittliga marknadsräntan på statsobligationer med en återstående löptid på minst fem år. Den ska avspegla den riskfria långa marknadsräntan.

Statslåneräntan från 2010 och framåt

2020-12-31-0,09%
2020-11-30-0,10%
2020-08-31-0,02%
2020-07-31-0,04%
2020-06-30-0,01%
2020-05-31-0,01%
2020-04-30-0,07%
2020-03-31-0,05%
2020-02-28-0,21%
2020-01-31-0,04%
2019-12-310,02%
2019-11-30 -0,09%
2019-10-31 -0,12%
2019-09-30 -0,32%
2019-08-31 -0,39%
2019-07-31 -0,10%
2019-06-30 -0,09%
2019-05-31 0,29%
2019-04-30 0,26%
2019-03-31 0,22%
2019-02-28 0,35%
2019-01-31 0,47%
2018-12-31 0,48%
2018-11-30 0,51%
2018-10-31 0,48%
2018-09-30 0,48%
2018-08-31 0,32%
2018-07-31 0,31%
2018-06-30 0,29%
2018-05-31 0,49%
2018-04-30 0,55%
2018-03-30 0,52%
2018-02-28 0,70%
2018-01-31 0,65%
2017-12-31 0,52%
2017-11-30 0,49%
2017-10-31 0,64%
2017-09-30 0,66%
2017-08-31 0,63%
2017-07-31 0,61%
2017-06-30 0,52%
2017-05-31 0,34%
2017-04-30 0,42%
2017-03-31 0,46%
2017-02-28 0,45%
2017-01-31 0,48%
2016-12-31 0,36%
2016-11-30 0,27%
2016-10-31 -0,01%
2016-09-30 0,00%
2016-08-31 -0,05%
2016-07-31 0,03%
2016-06-30 0,34%
2016-05-31 0,57%
2016-04-30 0,68%
2016-03-31 0,54%
2016-02-29 0,51%
2016-01-01 0,69%
2015-12-31 1,00%
2015-11-30 0,65%
2015-10-31 0,49%
2015-09-30 0,55%
2015-08-31 0,42%
2015-07-31 0,58%
2015-06-30 0,87%
2015-05-31 0,62%
2015-04-30 0,19%
2015-03-31 0,27%
2015-02-28 0,47%
2015-01-31 0,57%
2014-12-31 0,83%
2014-11-30 0,90%
2014-10-31 1,04%
2014-09-30 1,37%
2014-08-31 1,34%
2014-07-31 1,51%
2014-06-30 1,76%
2014-05-31 1,83%
2014-04-30 2,04%
2014-03-31 2,16%
2014-02-28 2,00%
2014-01-31 2,10%
2013-12-31 2,25%
2013-11-30 2,09%
2013-10-31 2,24%
2013-09-30 2,37%
2013-08-31 2,37%
2013-07-31 2,01%
2013-06-30 2,11%
2013-05-31 1,76%
2013-04-30 1,49%
2013-03-31 1,78%
2013-02-28 2,04%
2013-01-31 1,79%
2012-12-31 1,58%
2012-11-30 1,49%
2012-10-31 1,57%
2012-09-30 1,47%
2012-08-31 1,39%
2012-07-31 1,16%
2012-06-30 1,40%
2012-05-31 1,38%
2012-04-30 1,69%
2012-03-31 1,91%
2012-02-29 1,80%
2012-01-31 1,68%
2011-12-31 1,58%
2011-11-30 1,65%
2011-08-31 2,04%
2011-06-30 2,81%
2011-04-30 3,20%
2010-12-31 3,20%
2010-11-30 2,84%

Genomsnittliga statslåneräntan

Den genomsnittliga statslåneräntan enligt Skatteverkets beräkningar är:

2018   0,48%
2017   0,51%
2016   0,34%
2015   0,58%
2014   1,62%

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!