Vi har haft ett strömavbrott som för närvarande påverkar nedladdning av digitala produkter, programversioner, mm. Vi ber om ursäkt för detta och jobbar på att lösa problemet så fort vi kan!

Skatt / Tillfälligt anstånd med skattebetalning

Tillfälligt anstånd med skattebetalning 

– regeringen föreslår utökade möjligheter 
LEI-koder för värdepappershandel

Regeringen har nu presenterat en extra ändringsbudget där finansieringen av de sedan tidigare aviserade möjligheterna om utökade och utvidgade möjligheter till anstånd med skatter och avgifter presenteras.

Publicerad:

Regeringen föreslår en utökning av möjligheterna till tillfälliga skatteanstånd för att dämpa de likviditetsproblem som kan uppstå för företag i det här läget.

Förslaget innebär att:

  • Anstånd för avdragen preliminär skatt och arbetsgivaravgifter ska kunna beviljas för högst nio redovisningsperioder, i stället för dagens sju. Detsamma ska gälla för anstånd för moms som redovisas månadsvis.
  • Anstånd för moms som redovisas kvartalsvis ska kunna beviljas för högst tre redovisningsperioder, i stället för dagens två.
  • Anstånd med inbetalning av avdragen preliminär skatt, arbetsgivaravgifter och moms där redovisningsperioden är månad eller kvartal ska kunna beviljas för redovisningsperioder som infaller under oktober – december 2021. Enligt nuvarande regler kan anstånd beviljas för redovisningsperioder som infaller under januari 2020 – januari 2021. Förslaget innebär alltså att ytterligare valbara månader läggs till.
  • Den bortre tidsgränsen för skatter och avgifter enligt punkten ovan senareläggs till 12 februari 2023.
  • Anstånd med inbetalning av helårsmoms kan beviljas även för moms som ska deklareras senast 17 januari 2023.
  • Den bortre tidsgränsen för anstånd med helårsmoms förlängs till 17 januari 2024.
  • Möjligheten att beviljas anstånd retroaktivt ligger kvar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft 8 februari 2022.