Skatt / Varför misstämmer skatteberäkningen?

Varför misstämmer skatteberäkningen?

LEI-koder för värdepappershandel

I olika sammanhang, bland annat i er information och på Verksamt.se påstås det att skatt och egenavgifter (sammanlagt) på inkomster upp till brytpunkten för enskild firma ligger på ca 40%. Men om jag går in på Skatteverkets hemsida och kör en skatteuträkning för en person född 1961, kommunalskattesats 32% och en inkomst av enskild firma på 400.000  (lite under brytpunkten) så blir skatten drygt 198.000, dvs c:a 50%. Det här har ju stor betydelse för om man exempelvis ska utnyttja räntefördelning eller inte. Min fråga är alltså: Varför blir det så annorlunda i Skatteverkets skatteberäkning? 

Publicerad: 2019-03-16
Svar:

Det är schablonavdraget för egenavgifter som ställer till det. När man i Skatteverkets skattesnurra lägger in inkomsten från den enskilda firman, så är det den inkomsten som finns i ruta 110 på baksidan av huvudblanketten INK1. Och det är i sin tur inkomsten i ruta R47 på blankett NE. Där är schablonavdraget för egenavgifter (25 % utom för pensionärer) redan gjort, så när du lägger in en inkomst på 400.000 kr i Skatteverkets beräkningsmodul har du i själva verket haft en vinst på 400.000/0,75 = 533.000 kr. Om skatt och egenavgifter blir 198.000 kr så motsvarar detta i det här fallet skatt och egenavgifter på 198.000/533.000 = 37 %. Och så är det.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!