30% rabatt på alla onlinekurser! Gäller t o m 30/11. Vad vill du lära dig? »

Skatt / Varför misstämmer skatteberäkningen?

LEI-koder för värdepappershandel

I olika sammanhang, bland annat i er information och på Verksamt.se påstås det att skatt och egenavgifter (sammanlagt) på inkomster upp till brytpunkten för enskild firma ligger på ca 40%. Men om jag går in på Skatteverkets hemsida och kör en skatteuträkning för en person född 1961, kommunalskattesats 32% och en inkomst av enskild firma på 400.000  (lite under brytpunkten) så blir skatten drygt 198.000, dvs c:a 50%. Det här har ju stor betydelse för om man exempelvis ska utnyttja räntefördelning eller inte. Min fråga är alltså: Varför blir det så annorlunda i Skatteverkets skatteberäkning? 

Publicerad:
Svar:

Det är schablonavdraget för egenavgifter som ställer till det. När man i Skatteverkets skattesnurra lägger in inkomsten från den enskilda firman, så är det den inkomsten som finns i ruta 110 på baksidan av huvudblanketten INK1. Och det är i sin tur inkomsten i ruta R47 på blankett NE. Där är schablonavdraget för egenavgifter (25 % utom för pensionärer) redan gjort, så när du lägger in en inkomst på 400.000 kr i Skatteverkets beräkningsmodul har du i själva verket haft en vinst på 400.000/0,75 = 533.000 kr. Om skatt och egenavgifter blir 198.000 kr så motsvarar detta i det här fallet skatt och egenavgifter på 198.000/533.000 = 37 %. Och så är det.