Just nu får du 50% rabatt på våra böcker och e-böcker.
Erbjudandet gäller t o m 28/11 och gäller ej Rätt-serien. Rabatten dras i kassan.

Skatt / Viktiga datum 2021

Viktiga datum 2021

– för enskild firma och aktiebolag 
LEI-koder för värdepappershandel

Som företagare finns en mängd datum att hålla koll på varje år. Datumen skiljer sig åt beroende på företagsform, omsättning, räkenskapsår samt hur ofta företaget ska deklarera moms. Här nedan har vi samlat alla viktiga datum för dig med enskild firma firma eller aktiebolag.

Du får bland annat reda på när arbetsgivardeklarationen och momsdeklarationen ska vara inne och när inbetalning av skatter och socialavgifter ska göras. 

Publicerad:
Viktiga datum för aktiebolag

För aktiebolag finns det två olika datumguider, en för mindre företag med upp till 40 miljoner kr i beskattningsunderlag för moms och en för större företag med mer än 40 miljoner kr i beskattningsunderlag för moms.

Mindre företag »

Större företag »

Viktiga datum för enskild firma

Guiden för enskild firma gäller för företag med upp till 40 miljoner kr i beskattnings­underlag för moms.

Enskild firma »

Datumen för skattedeklaration och inbetalning av skatter (F-skatt, särskild A-skatt samt avdragen preliminärskatt), avgifter och moms gäller senaste datum då deklarationen respektive inbetalningen ska vara skattemyndigheten tillhanda. 

 


Aktiebolag med upp till 40 miljoner kr i beskattningsunderlag för moms 

FEBRUARI 

25 Periodisk sammanställning – via E-tjänst
26
Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms 
Bokslut 2020–12–31

MARS 
1 Inkomstdeklaration – på blankett
Bokslut 2020–07–31 och 2020–08–31
1 Årsredovisning och revisionsberättelse  
Bokslut 2020–07–31 och 2020–08–31  
12
Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgi
12 Momsdeklaration och inbetalning – månadsmoms 
12 Momsdeklaration och inbetalning, helårsmoms utan EU-handel – på blankett
Bokslut 2020–07–31 och 2020–08–31
12 Inbetalning av skatter och socialavgifter 
12 Sista dag för betalning av kvarskatt 
Bokslut 2019–09–30, 2019–10–31, 2019–11–30, 2019–12–31 
22
Periodisk sammanställning – på blankett
25 Periodisk sammanställning – via E-tjänst
26
Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms 
Bokslut 2021–01–31
APRIL

1 Inkomstdeklaration – via E-tjänst 
Bokslut 2020–07–31 och 2020–08–31
12 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter 
12 Momsdeklaration och inbetalning – månadsmoms 
12 Momsdeklaration och inbetalning, helårsmoms utan EU-handel – via E-tjänst
Bokslut 2020–07–31 och 2020–08–31
12 Inbetalning av skatter och socialavgifter 
15 Slutskattebesked
Bokslut 2020–01–31, 2020–02–28, 2020–03–31 och 2020–04–30 
20
Periodisk sammanställning – på blankett
26
Periodisk sammanställning – via E-tjänst
26
Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms 
Bokslut 2021–02–28 
30
Årsredovisning och revisionsberättelse  
Bokslut 2020–09–30 

MAJ
3
Extra inbetalning vid underskott av slutlig skatt, mindre än 30 000 kr 
Bokslut 2020–09–30, 2020–10–31, 2020–11–30 och 2020–12–31 
12 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter 
12 Momsdeklaration och inbetalning – månadsmoms 
12 Momsdeklaration och inbetalning – tremånadersmoms 
12 Inbetalning av skatter och socialavgifter 
20
Periodisk sammanställning – på blankett
25 Periodisk sammanställning – via E-tjänst
26
Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms 
Bokslut 2021–03–31 
31
Årsredovisning och revisionsberättelse  
Bokslut  2020–10–31  
JUNI
14 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter 
14 Momsdeklaration och inbetalning – månadsmoms 
14 Extra inbetalning vid underskott av slutlig skatt, mer än 30 000 kr 
Bokslut 2021–01–31, 2021–02–28, 2021–03–31 och 2021–04–30 
14 Inbetalning av skatter och socialavgifter 
17 Slutskattebesked
Bokslut 2020–05–31 och 2020–06–30 
21
Periodisk sammanställning – på blankett
25 Periodisk sammanställning – via E-tjänst
28
Årsredovisning och revisionsberättelse  
Bokslut 2020–11–30 
28
Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms 
Bokslut 2021–04–30 
JULI
1 Inkomstdeklaration – på blankett
Bokslut 2020–09–30, 2020–10–31, 2020–11–30 och 2020–12–31 
12 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter 
12 Momsdeklaration och inbetalning – månadsmoms 
12 Momsdeklaration och inbetalning, helårsmoms utan EU-handel – på blankett
Bokslut 2020–09–30, 2020–10–31, 2020–11–30 och 2020–12–31 
12 Inbetalning av skatter och socialavgifter 
12 Sista dag för betalning av kvarskatt 
Bokslut 2020–01–31, 2020–02–28, 2020–03–31, 2020–04–30 
20
Periodisk sammanställning – på blankett
26
Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms 
Bokslut 2021–05-31 
26
Periodisk sammanställning – via E-tjänst
AUGUSTI
2
Inkomstdeklaration – via E-tjänst 
Bokslut  2020–09–30, 2020–10–31, 2020–11–30 och 2020–12–31 
2
Årsredovisning och revisionsberättelse  
Bokslut  2020–12–31 och 2021–01–31 
12 Extra inbetalning vid underskott av slutlig skatt, mer än 30 000 kr 
Bokslut 2021–05–31 och 2021–06–30 
17 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter 
17 Momsdeklaration och inbetalning – månadsmoms 
17 Momsdeklaration och inbetalning – tremånadersmoms 
17 Momsdeklaration och inbetalning, helårsmoms utan EU-handel – via E-tjänst
Bokslut 2020–09–30, 2020–10–31, 2020–11–30 och 2020–12–31 
17 Inbetalning av skatter och socialavgifter 
17 Slutskattebesked
Bokslut 2020–07–31 och 2020–08–31 
20
Periodisk sammanställning – på blankett
25 Periodisk sammanställning – via E-tjänst
26
Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms 
Bokslut 2021–06–30 
SEPTEMBER
3
Extra inbetalning vid underskott av slutlig skatt, mindre än 30 000 kr 
Bokslut 2021–01–31, 2021–02–28, 2021–03–31 och 2021–04–30
13
Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter 
13
Momsdeklaration och inbetalning – månadsmoms 
13
Inbetalning av skatter och socialavgifter 
13
Sista dag för betalning av kvarskatt 
Bokslut 2020–05–31 och 2020–06–30 
20
Periodisk sammanställning – på blankett
27
Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms 
Bokslut 2021–07–31 
27
Periodisk sammanställning – via E-tjänst
30
Årsredovisning och revisionsberättelse  
Bokslut 2021–02–28 
OKTOBER
12
Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter 
12
Momsdeklaration och inbetalning – månadsmoms 
12
Inbetalning av skatter och socialavgifter 
12
Extra inbetalning vid underskott av slutlig skatt, mer än 30 000 kr 
Bokslut 2021–07–31 och 2021–08–31
20
Periodisk sammanställning – på blankett
25
Periodisk sammanställning – via E-tjänst
26
Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms 
Bokslut 2021–08–31 
NOVEMBER
1
Inkomstdeklaration – på blankett
Bokslut 2021–01–31, 2021–02–28, 2021–03–31 och 2021–04–30 
1 Årsredovisning och revisionsberättelse  
Bokslut 2021–03–31 och 2021–04–30 
3
Extra inbetalning vid underskott av slutlig skatt, mindre än 30 000 kr
2021–05–31 och 2021–06–30 
12
Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter 
12
Momsdeklaration och inbetalning – månadsmoms 
12
Momsdeklaration och inbetalning – tremånadersmoms 
12
Momsdeklaration och inbetalning, helårsmoms utan EU-handel – på blankett
Bokslut 2021–01–31, 2021–02–28, 2021–03–31 och 2021–04–30 
12
Inbetalning av skatter och socialavgifter 
12
Sista dag för betalning av kvarskatt
Bokslut 2020–07–31 och 2020–08–31 
22
Periodisk sammanställning – på blankett
26
Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms 
Bokslut 2021–09–30 
DECEMBER
1
Inkomstdeklaration – via E-tjänst 
Bokslut 2021–01–31, 2021–02–28, 2021–03–31 och 2021–04–30
1
Preliminär inkomstdeklaration för inkomståret 2022
13
Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter 
13
Momsdeklaration och inbetalning – månadsmoms 
13
Momsdeklaration och inbetalning, helårsmoms utan EU-handel – via E-tjänst
Bokslut 2021–01–31, 2021–02–28, 2021–03–31 och 2021–04–30 
13
Inbetalning av skatter och socialavgifter 
13
Slutskattebesked  
Bokslut 2020–09–30, 2020–10–31,2020–11–30 och 2020–12–31 
15
Inkomstdeklaration – på blankett
Bokslut 2021–05–31 och 2021–06–30 
20
Periodisk sammanställning – på blankett
27
Momsdeklaration och inbetalning, helårsmoms utan EU-handel – på blankett
Bokslut 2021–05–31 och 2021–06–30 
27
Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms 
Bokslut 2021–10–31
27
Periodisk sammanställning – via E-tjänstAktiebolag med mer än 40 miljoner kr i beskattningsunderlag för moms 

FEBRUARI
22
Periodisk sammanställning – på blankett
25
Periodisk sammanställning – via E-tjänst
26
Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter   
26
Momsdeklaration och inbetalning     
MARS
1
Inkomstdeklaration – på blankett
Bokslut 2020–07–31 och 2020–08–31 
1
Årsredovisning och revisionsberättelse   
Bokslut 2020–07–31 och 2020–08–31 
12
Inbetalning av skatter och socialavgifter 
12
Sista dag för betalning av kvarskatt 
Bokslut 2019–09–30, 2019–10–31, 2019–11–30, 2019–12–31
22
Periodisk sammanställning – på blankett
25
Periodisk sammanställning – via E-tjänst
26
Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter   
26
Momsdeklaration och inbetalning     
APRIL
1
Inkomstdeklaration – via E-tjänst
Bokslut 2020–07–31 och 2020–08–31 
12
Inbetalning av skatter och socialavgifter 
15
Slutskattebesked 
Bokslut 2020–01–31, 2020–02–28, 2020–03–31 och 2020–04–30 
20
Periodisk sammanställning – på blankett
26
Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter   
26
Momsdeklaration och inbetalning     
26
Periodisk sammanställning – via E-tjänst
30
Årsredovisning och revisionsberättelse  
Bokslut 2020–09–30  
MAJ
3
Extra inbetalning vid underskott av slutlig skatt, mindre än 30 000 kr 
Bokslut 2020–09–30, 2020–10–31, 2020–11–30 och 2020–12–31 
12
Inbetalning av skatter och socialavgifter 
20
Periodisk sammanställning – på blankett
25
Periodisk sammanställning – via E-tjänst
26
Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter   
26
Momsdeklaration och inbetalning     
31
Årsredovisning och revisionsberättelse   
Bokslut 2020–10–31 
JUNI
14
Inbetalning av skatter och socialavgifter 
14
Extra inbetalning vid underskott av slutlig skatt, mer än 30 000 kr 
Bokslut 2021–01–31, 2021–02–28, 2021–03–31 och 2021–04–30 
17
Slutskattebesked
Bokslut 2020–05–31 och 2020–06–30 
21
Periodisk sammanställning – på blankett
25
Periodisk sammanställning – via E-tjänst
28
Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter   
28
Momsdeklaration och inbetalning     
28
Årsredovisning och revisionsberättelse   
Bokslut 2020–11–30 
JULI
1
Inkomstdeklaration – på blankett
Bokslut 2020–09–30, 2020–10–31, 2020–11–30 och 2020–12–31 
12
Inbetalning av skatter och socialavgifter 
12
Sista dag för betalning av kvarskatt 
Bokslut 2020–01–31, 2020–02–28, 2020–03–31, 2020–04–30 
20
Periodisk sammanställning – på blankett
26
Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter   
26
Momsdeklaration och inbetalning     
26
Periodisk sammanställning – via E-tjänst
AUGUSTI
2
Inkomstdeklaration – via E-tjänst
Bokslut 2020–09–30, 2020–10–31, 2020–11–30 och 2020–12–31 
2
Årsredovisning och revisionsberättelse   
Bokslut 2020–12–31 och 2021–01–31 
12
Inbetalning av skatter och socialavgifter 
12
Extra inbetalning vid underskott av slutlig skatt, mer än 30 000 kr 
Bokslut 2021–05–31 och 2021–06–30 
17
Slutskattebesked 
Bokslut 2020–07–31 och 2020–08–31 
20
Periodisk sammanställning – på blankett
25
Periodisk sammanställning – via E-tjänst
26
Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter 
26
Momsdeklaration och inbetalning     
SEPTEMBER
3
Extra inbetalning vid underskott av slutlig skatt, mindre än 30 000 kr 
Bokslut 2021–01–31, 2021–02–28, 2021–03–31 och 2021–04–30 
13
Inbetalning av skatter och socialavgifter 
13
Sista dag för betalning av kvarskatt 
Bokslut 2020–05–31 och 2020–06–30 
20
Periodisk sammanställning – på blankett
27
Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter   
27
Momsdeklaration och inbetalning     
27
Periodisk sammanställning – via E-tjänst
30
Årsredovisning och revisionsberättelse   
Bokslut 2021–02–28 
OKTOBER
12
Inbetalning av skatter och socialavgifter 

12
Extra inbetalning vid underskott av slutlig skatt, mer än 30 000 kr 
Bokslut 2021–07–31 och 2021–08–31 
20
Periodisk sammanställning – på blankett
25
Periodisk sammanställning – via E-tjänst
26
Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter   
26
Momsdeklaration och inbetalning     
NOVEMBER
1
Inkomstdeklaration – på blankett
Bokslut 2021–01–31, 2021–02–28, 2021–03–31 och 2021–04–30 
3
Extra inbetalning vid underskott av slutlig skatt, mindre än 30 000 kr 
Bokslut 2021–05–31 och 2021–06–30 
12
Sista dag för betalning av kvarskatt 
Bokslut 2020–07–31 och 2020–08–31 
12
Inbetalning av skatter och socialavgifter 
22
Periodisk sammanställning – på blankett
25
Periodisk sammanställning – via E-tjänst
26
Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter   
26
Momsdeklaration och inbetalning     
30
Årsredovisning och revisionsberättelse   
Bokslut 2021–03–31 och 2021–04–30  
DECEMBER
1
Inkomstdeklaration – via E-tjänst
Bokslut 2021–01–31, 2021–02–28, 2021–03–31 och 2021–04–30 
1
Preliminär inkomstdeklaration för inkomståret 2022   
13
Inbetalning av skatter och socialavgifter 
13
Slutskattebesked 
Bokslut 2020–09–30, 2020–10–31,2020–11–30 och 2020–12–31 
15
Inkomstdeklaration – på blankett
Bokslut 2021–05–31 och 2021–06–30 
20
Periodisk sammanställning – på blankett
 
27
Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter   
27
Momsdeklaration och inbetalning     
27
Periodisk sammanställning – via E-tjänstEnskild firma med mindre än 40 miljoner kr i beskattningsunderlag för moms

FEBRUARI
25
Periodisk sammanställning – via E-tjänst
26
Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms 
Bokslut 2020–12–31 
MARS
12
Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter 
12
Momsdeklaration och inbetalning – månadsmoms 
12
Inbetalning av skatter och socialavgifter 
12
Sista dag för betalning av kvarskatt 
Bokslut 2019–09–30, 2019–10–31, 2019–11–30, 2019–12–31 
22
Periodisk sammanställning – på blankett 
25
Periodisk sammanställning – via E-tjänst
26
Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms 
Bokslut 2021–01–31 
APRIL
12
Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter 
12
Momsdeklaration och inbetalning – månadsmoms 
12
Inbetalning av skatter och socialavgifter 
15
Slutskattebesked  
Bokslut 2020–01–31, 2020–02–28, 2020–03–31 och 2020–04–30 
20
Periodisk sammanställning – på blankett 
26
Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms 
Bokslut 2021–02–28 
26
Periodisk sammanställning – via E-tjänst
MAJ
3
Inkomstdeklaration 
3
Extra inbetalning vid underskott av slutlig skatt, mindre än 30 000 kr 
12
Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter 
12
Momsdeklaration och inbetalning – månadsmoms 
12
Momsdeklaration och inbetalning – tremånadersmoms 
12
Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms utan EU-handel
12
Inbetalning av skatter och socialavgifter 
20
Periodisk sammanställning – på blankett 
25
Periodisk sammanställning – via E-tjänst
26
Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms 
Bokslut 2021–03–31 
JUNI
14
Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter 
14
Momsdeklaration och inbetalning – månadsmoms 
14
Inbetalning av skatter och socialavgifter 
17
Slutskattebesked  
Bokslut 2020–05–31 och 2020–06–30 
21
Periodisk sammanställning – på blankett 
25
Periodisk sammanställning – via E-tjänst
28
Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms
Bokslut 2021–04–30 
JULI
12
Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter 
12
Momsdeklaration och inbetalning – månadsmoms 
12
Inbetalning av skatter och socialavgifter 
12 Sista dag för betalning av kvarskatt 
Bokslut 2020–01–31, 2020–02–28, 2020–03–31, 2020–04–30 
20
Periodisk sammanställning – på blankett 
26
Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms 
Bokslut 2021–05–31 
26
Periodisk sammanställning – via E-tjänst
AUGUSTI
17
Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter 
17
Momsdeklaration och inbetalning – månadsmoms 
17
Momsdeklaration och inbetalning – tremånadersmoms 
17
Inbetalning av skatter och socialavgifter 
17
Slutskattebesked  
Bokslut 2020–07–31 och 2020–08–31 
20
Periodisk sammanställning – på blankett 
25
Periodisk sammanställning – via E-tjänst
26
Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms 
Bokslut 2021–06–30 
SEPTEMBER
13
Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter 
13
Momsdeklaration och inbetalning – månadsmoms 
13
Inbetalning av skatter och socialavgifter 
13
Sista dag för betalning av kvarskatt 
Bokslut 2020–05–31 och 2020–06–30 
20
Periodisk sammanställning – på blankett 
27
Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms 
27
Periodisk sammanställning – via E-tjänst
OKTOBER
12
Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter 
12
Momsdeklaration och inbetalning – månadsmoms 
12
Inbetalning av skatter och socialavgifter 
20
Periodisk sammanställning – på blankett 
25
Periodisk sammanställning – via E-tjänst
26
Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms 
Bokslut 2021–08–31 
NOVEMBER
12
Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter 
12
Momsdeklaration och inbetalning – månadsmoms 
12
Momsdeklaration och inbetalning – tremånadersmoms 
12
Inbetalning av skatter och socialavgifter 
12
Sista dag för betalning av kvarskatt 
Bokslut 2020–07–31 och 2020–08–31 
22
Periodisk sammanställning – på blankett 
25
Periodisk sammanställning – via E-tjänst
26
Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms
Bokslut 2021–09–30 
DECEMBER
1
Preliminär inkomstdeklaration för inkomståret 2022   
13
Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter 
13
Momsdeklaration och inbetalning – månadsmoms 
13
Inbetalning av skatter och socialavgifter 
13
Slutskattebesked  
Bokslut 2020–09–30, 2020–10–31,2020–11–30 och 2020–12–31 
20
Periodisk sammanställning – på blankett 
27
Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms 
Bokslut 2021–10–31 
27
Periodisk sammanställning – via E-tjänst