Skattedeklaration / Enklare att låta redovisningsbyrån deklarera

Enklare att låta redovisningsbyrån deklarera

Faktagranskad artikel

Anlitar du en redovisningsbyrå för att göra din inkomstdeklaration? Skatteverket tog förra året fram en tjänst för att underlätta att deklarera helt digitalt. Nu har man vidareutvecklat tjänsten så att företagaren får en tydligare kvittens på att deklarationen är signerad, tjänsten är även översatt till engelska. 

Publicerad: 2019-03-01
Digitalisera deklarationen

Tidigare har företagare upplevt problem med att även den mest digitala redovisningsbyrån inte kunnat ge deklarationshjälp helt digitalt. Om redovisningsbyrån inte varit ombud har de helt enkelt varit tvungna att lämna huvudblanketten och övriga upplysningar per papper.

Skatteverkets tjänst gör det enklare för både företagare och redovisningsbyråer att bli mer digitala och några papper behöver inte längre skickas för underskrift. När redovisningsbyrån skickat in deklarationen kontrollerar företagaren att alla uppgifter stämmer och signerar med hjälp av sin e-legitimation. 

Så många använde tjänsten förra året

Förra året var det 300 000 deklarationer som skickades in med hjälp av Skatteverkets tjänst. Av dessa var det 65 000 deklarationer som även signerades digitalt, resterande del signerades på papper. Enligt Skatteverket kan detta ha berott på att tjänsten färdigställdes relativt kort tid före deklarationen.

Digital brevlåda

De företagare som anslutit sig till en digital brevlåda (senast 28 februari) får deklarationen redan 7–13 mars. Pappersdeklarationer skickas ut till och med 15 april.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!