Just nu får du 50 % sommarrabatt på alla böcker och e-böcker!

Hur fungerar det med skattedeklaration?

Svar:
Skattedeklarationen är uppdelad i två delar där arbetsgivaravgifter och preliminärskatt redovisas i en arbetsgivardeklaration och momsen i en momsdeklaration. Tidigare användes begreppet skattedeklaration för båda dessa deklarationer.

Varje månad redovisar du arbetsgivaravgifterna och den dragna preliminärskatten i arbetsgivardeklarationen. Momspliktiga företag redovisar moms varje eller var tredje månad (såvida inte årsomsättningen understiger 1 miljon kr (då kan momsen redovisas en gång per år). Observera att du som enskild näringsidkare inte ska redovisa dina egenavgifter eller särskild löneskatt i skattedeklarationen. Dessa debiteras din slutskattsedel.

Du som inte har några anställda lämnar endast momsdeklaration. Har du även anställda lämnar du både arbetsgivardeklaration och momsdeklaration.