Just nu får du 30 % rabatt på alla onlinekurser! Erbjudandet gäller t o m 31 oktober.

Vad händer om skattedeklarationen lämnas in för sent?

Svar:
Om din skattedeklaration inte har kommit in till Skatteverket i rätt tid måste du betala en (icke avdragsgill) förseningsavgift.

Det finns två nivåer på förseningsavgiften. Förseningsavgiften är normalt 625 kr om du lämnar skattedeklarationen för sent. I vissa fall är dock förseningsavgiften 1 250 kr. Det gäller om du inte har följt ett föreläggande om att deklarera, eller har lämnat skattedeklarationen för sent minst en av de tre närmast föregående redovisningsperioderna, eller lämnat en kvartalsrapport för sent. Det blir däremot ingen förseningsavgift om du gör inbetalningen för sent. Då måste du istället betala en icke avdragsgill kostnadsränta för de dagar som betalningen är försenad.