Skatteplanering / Direktpension – bra alternativ eller inte?

Direktpension – ett bra alternativ eller inte?

Faktagranskad artikel

Kommentarerna kring direktpension är många – står valet endast mellan att spara pengar i en direktpension eller i en traditionell pensionsförsäkring? Kan man lika gärna låta tillgångarna vara kvar i bolaget? Här ger vi vår syn på olika former av pensionssparande. 

Publicerad: 2024-06-05
Vad är direktpension?

En direktpension är ett avtal mellan ditt företag och en anställd, till exempel dig själv. Avtalet innebär ett löfte om pension som betalas ut direkt från företaget och kan användas som ett alternativ eller komplement till en vanlig tjänstepension.

Fördelen med direktpension

Den stora fördelen jämfört med traditionellt pensionssparande är att du sitter på båda sidorna av förhandlingsbordet. Exempelvis kan du som ägare till bolaget besluta att avtalet om direktpensionen ska hävas och att kapitalet ska återföras till företaget. Kapitalet som du avsätter till en direktpension är alltså inte låst, utan kan återföras och användas i företaget.

Det vanliga torde vara att man kopplar avtalet om direktpension mot en företagsägd kapitalförsäkring. Försäkringen pantförskrivs mot mottagaren (du som ägare till företaget). Tanken är att din pension ska vara säkrad även om företaget går i konkurs eller liknande. Det går även att genomföra en direktpension helt utan anknytning till något försäkringsbolag. Det viktiga är att tillgångar pantförskrivs som säkerhet för din framtida pension.

I Stora Mallpaketet ingår en mall som hjälper dig upprätta ett korrekt direktpensionsavtal. Mallen fungerar bäst för investeringar som förvaltas i depå. 
 
Skillnaden mellan direktpension och tjänstepension

Om vi jämför med en vanlig tjänstepension (normalt en pensionsförsäkring), finns följande skillnader:

  • Det finns ingen gräns för hur mycket du kan avsätta till direktpension. Tjänstepensioner har en begränsning på 35 procent av lönen.
  • Pengarna som avsätts är inte låsta till dig. Av utfästelsen kan det framgå att den under vissa förutsättningar rivs och att kapitalet blir fritt för företaget att disponera.
  • Du får göra avdrag för avsättningen när pengarna betalas ut som pension. För en tjänstepension medges avdrag när du gör avsättningen.
  • Ytterligare en skillnad är att det är företaget som betalar ut direktpensionen medan det är försäkringsbolaget som betalar ut tjänstepension.
  • Försäljare av pensionslösningar framhåller många gånger fördelarna med pensionsförsäkringar, såsom efterlevandeskydd och andra försäkringsskydd. Vi kan bara konstatera att dessa försäkringar kan köpas separat om man så önskar.
Vår syn på direktpension

Direktpension framhålls ofta som ett alternativ eller ett komplement till traditionella pensionsförsäkringar och andra pensionslösningar. Vi anser dock faktiskt att valet för en företagsägare i första hand bör stå mellan att ordna en direktpension eller helt avstå från någon arrangerad pensionslösning. 

I många sammanhang har vi framhållit fördelarna med att spara tillgångarna i det egna bolaget. Det billigaste och bästa sättet är att investera bolagets pengar direkt i det man önskar, exempelvis i aktier eller fonder. Man slipper då en massa avgifter och tillgångarna är tillgängliga. Du kan också själv avgöra hur du vill ta ut pengarna, i form av lön, utdelning eller kapitalvinst. Vi menar med andra ord att sparande av tillgångar i det egna bolaget är ett väldigt bra ”pensionssparande”.

Direktpension med pantsättning bra inom riskfyllda branscher

Om du är verksam inom en riskfylld bransch, dvs det finns en risk att företaget går i konkurs eller på annat sätt kommer på obestånd, kan direktpension där pensionsutfästelsen säkras genom pantsättning av en tillgång (t ex en kapitalförsäkring), vara ett sätt att skydda din framtida pension. Pantsättningen säkrar pensionsutfästelsen vid en eventuell konkurs.

Bedömer du däremot att ditt företag har en bra och trygg framtid finns det enligt vår mening egentligen inte någon anledning att göra en direktpensionslösning - bolaget är i sig självt ditt pensionssparande.

Ta ut i form av lön eller utdelning, inte som pension

Man kan konstatera att det skattemässigt är bättre för en pensionär att få lön än att få pension, och inom ramarna för lågbeskattad utdelning också bättre att få utdelning istället för pension. Vi kan också konstatera att så länge inkomsterna ligger under brytpunkten (ca 600 000 kr), är det oftast bättre att få lön än utdelning. 

Inga stora skillnader skattemässigt

Det bör även framhållas att det i princip inte spelar någon roll skattemässigt om du sätter av pengar i någon form av pensionssparande eller behåller pengarna i bolaget. För alla pensionslösningar utgår särskild löneskatt, antingen vid avsättningen eller vid utbetalningen av pensionen, som i och för sig är avdragsgill, vilket innebär att bolagets nettokostnad blir drygt 19 procent.

I det fall bolaget väljer att behålla pengarna får man betala bolagsskatt, som idag uppgår till 20,6 procent. Det kostar lite mer skatt att behålla pengarna i bolaget, men det ska jämföras med de kostnader och inlåsningseffekter som olika pensionslösningar medför. Men om du anser att någon form av pensionslösning är nödvändig, är direktpension ett mycket bra alternativ.

Med BL Total sköter du företagets bokföring, fakturering och betalningar smidigt på webben och i mobilen. Prova gratis i 30 dagar!

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!