Skatteplanering / Dyrare med förmånsbil?

Dyrare med förmånsbil?

LEI-koder för värdepappershandel

Riksdagen har nu beslutat om ett bonus-malus-system för nya lätta fordon och till följd av detta även en ändrad beräkning av bilförmånsvärdet och att bla trängselskatt inte längre ska anses ingå i bilförmånsvärdet.  

Publicerad: 2019-03-02
Bonus-malus-system

Från 1 juli 2018 gäller ett bonus-malus-system för nya lätta fordon som innebär att bilar med låga koldioxidutsläpp får en bonus vid inköpstillfället medan fordon med relativt höga koldioxidutsläpp får ett straff (malus) i form av högre skatt. 

Förmånsbil

Till följd av bonus-malus-systemet ingår inte längre fordonsskatten i prisbasbeloppsdelen vid den schablonmässiga delen av förmånsvärdet. Dessutom ingår inte trängselskatt samt väg- bro- och färjeavgifter i bilförmånsvärdet längre. Dessa ändringar gäller från  1 januari 2018.

Vad innebär detta?

Beslutet om bonus-malus förväntas leda till att fler väljer bilar som är miljöanpassade, det blir helt enkelt dyrare att välja fordon som ger högre klimatpåverkan.

Beslutet om att trängselskatt med mera inte längre ska ingå i förmånsvärdet är något som kommer påverka både anställda och företag och kan innebära rejält ökade kostnader för den som kör mycket i Stockholm och Göteborg. 

För den som dagligen reser till och från jobbet i Stockholm och uppnår maxbeloppet på 105 kr per dag i trängselskatt, innebär det förmånsbeskattning för samma summa när arbetsgivaren betalar trängselskatt. Det innebär förmånsbeskattning för den anställde på ca 25 000 kr per år för trängselavgifter som tidigare ingått i förmånsvärdet när den anställde åker till jobbet ca 240 dagar per år. Marginalskatteeffekten på förmånens värde, vilket för många är ca 50%, innebär att skatten ökar med ca 12 500 kr per år.

Om du dagligen åker mitt i rusningstid till och från jobbet i Stockholm men inte uppnår maxbeloppet blir kostnaden ca 16 800 kr per år vid 240 arbetsdagar, dvs en ökad skatt med upp till ca 8 400 kr per år.

Dessutom blir det extra kostnader för arbetsgivaren i form av arbetsgivaravgifter på de belopp som ska förmånsbeskattas. Det blir också viktigt att särskilja hur mycket trängselskatt som hör till privatkörning respektive tjänstekörning, vilket i sig kan leda till ökade kostnader.  

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!