Just nu får du 50% rabatt på våra böcker och e-böcker.
Erbjudandet gäller t o m 28/11 och gäller ej Rätt-serien. Rabatten dras i kassan.

När kan jag utnyttja reglerna om ackumulerad inkomst?

Svar:
Reglerna om ackumulerad inkomst är en marginalskatteåtgärd, dvs de kan bidra till att sänka din marginalskatt. Reglerna gäller förvärvsinkomster som betalas ut under ett år, men som hör till flera år, exempelvis engångsutbetalning av pension, en stor försäkringsersättning eller en försäljning av konstnärliga eller litterära alster som skapats under en följd av år men betalas ut under det aktuella året. Reglerna kan också vara tillämpliga på den del av utdelning och kapitalvinst på aktier i fåmansbolag som beskattas i inkomstslaget tjänst.

Om denna extrainkomst gör att du just detta år hamnar över brytpunkten kan du ansöka om särskild skatteberäkning och i vissa fall slippa betala statlig skatt.