Just nu får du 50 % sommarrabatt på alla böcker och e-böcker!

Vad innebär skatteplanering?

Svar:
Skatteplanering kan definieras som en eller en serie åtgärder inom lagens råmärken för att minska skatten. Begreppet skatteplanering bygger alltså på sådant som lagstiftningen uttryckligen eller underförstått godkänner skattemässigt. Det kan handla om att minska eller senarelägga inkomstskatt /statlig skatt och socialavgifter eller någon annan skatt.