35% jubileumsrabatt på våra program – gäller nyköp till och med 31 januari!

Starta företag / Fler ska våga starta företag

LEI-koder för värdepappershandel

Även aktiebolag omfattas nu av reglerna om uppbyggnadsskede. Tiden för  uppbyggnadsskedet ska dessutom utökas till 36 månader från de 24 som gäller idag. 

Publicerad:
Uppbyggnadsskede  – vad är det?

Idag har enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag särskilda regler för beräkning av den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) under uppbyggnadsskedet.
Uppbyggnadsskedet innebär att under tiden som företaget är nystartat kan företagaren få en SGI som minst motsvarar lönen för ett liknande arbete som anställd. Det generella uppbyggnadsskedet är idag 24 månader. 

För dem som driver aktiebolag finns idag inget motsvarande uppbyggnadsskede och eftersom företagarna normalt tar ut mycket liten eller ingen lön alls när de startar företag har de därför ett svagt försäkringsskydd vid föräldraledighet eller sjukdom. 

Fler ska våga starta företag

För att fler ska våga starta företag behöver tryggheten för företagare öka i uppbyggnadsskedet och därför införs regler om uppbyggnadsskede även för aktiebolag. Tidpunkten för uppbyggnadsskede räknas från den månad då anmälan om registrering för skatter och avgifter har gjorts (eller borde ha gjorts) till Skatteverket. 

Bestämmelserna för aktiebolag gäller oavsett om du köper eller nybildar ett aktiebolag. Det innebär att du måste köpa ett rätt ungt bolag för att kunna tillgodogöra dig några månader av bestämmelserna om uppstartsskede.

Övrigt

• Om företagaren ombildar t ex en enskild firma till aktiebolag, dvs byter företagsform och fortsätter driva samma verksamhet räknas tiden i den gamla företagsformen med i uppbyggnadsskedet.
• De nya reglerna om utökat försäkringsskydd gäller bara aktiebolag, alltså t ex inte ekonomiska föreningar.
• Den som tvingas lägga ned ett nystartat företag och därefter startar ett nytt företag kan få ett nytt uppbyggnadsskede för sitt nya aktiebolag.

Reglerna börjar gälla 1 augusti 2018.