Stora eKurspaketet

Stora eKurspaketet

– säkra din fortbildning och dina utbildningstimmar!

Med Stora eKurspaketet får du som redovisningskonsult eller revisor tillgång till alla våra onlinekurser inom skatt, personal och redovisning. Till en låg månatlig kostnad har du ständig tillgång till den utbildning du behöver. 

 • Molnet
 • Lokalt

Utbildning i datorn, mobilen eller plattan!

 • Säkra dina utbildningstimmar
 • Varierande kompetenta föreläsare
 • Nyhetsbaserade kurser
 • Nya kurser löpande

I och med att vi löpande gör nyhetsbaserade kurser och att utbudet i övrigt utökas kan vi garantera din löpande kompetensutveckling. I dag omfattar Stora eKurspaketet närmare 150 utbildningstimmar.

Du som behöver utbildningstimmar för att upprätthålla din kompetens och din auktorisation kan på ett tids- och kostnadseffektivt sätt uppfylla utbildningskraven. Det gäller inte minst dig som är auktoriserad genom SRF eller FAR.

Kurserna hålls av några av landets bästa föreläsare inom skatt, redovisning och personal.

Som användare av Stora eKurspaketet får du även 50 % rabatt på flertalet av våra livekurser och distanskurser.

Läs recensioner »

Sex månaders support- och uppdateringsavtal ingår. Moms tillkommer. Betalkort eller faktura (ingen avgift).

Pris för en (1) användare. Extra användare 599 kr/mån. Om du vill ha fler användare kontakta oss. Avtalet löper per helår och debiteras årsvis. Avtalet löper därefter vidare i samma omfattning om inte annat överenskommits innan avtalstidens utgång. Ingen uppsägningstid. Betalning sker i förskott. Moms tillkommer. Betalkort eller faktura (ingen avgift).

Som användare av Stora eKurspaketet får du även 50 % rabatt på flertalet av våra livekurser och webbinarium.

Efter genomfört köp får du mejl med instruktioner och inloggningsuppgifter. Du hittar alla dina e-kurser i eKursportalen på mitt.blinfo.se.
Detta ingår i Stora eKurspaketet »
Så fungerar våra eKurser »
Recensioner »

 

Fullmatat utbildningspaket med alla våra e-kurser:

Ordinariepris till höger för respektive eKurs.

Sjuklön – eKurs

I den här onlinekursen får du en utförlig och praktiskt inriktad genomgång av de många gånger krångliga sjuklönereglerna.

Vi går även igenom de tillfälliga undantag som införs till följd av den svåra ekonomiska situation som uppstått på grund av coronaspridningen. Som att staten övertar sjuklöneansvaret, det slopade kravet på läkarintyg och den slopade karensen.

Läs mer »
1 290:-

Uppsägning på grund av arbetsbrist – eKurs

I den här onlinekursen lär du dig processen vid uppsägning på grund av arbetsbrist. I den allvarliga ekonomiska situation som nu råder är det många arbetsgivare som ser sig tvingade att säga upp personal, främst på grund av arbetsbrist. 

I kursen går vi därför även igenom reglerna kring och möjligheterna till korttidsarbete – en av regeringens stödåtgärder – som för många arbetsgivare kan vara ett alternativ till uppsägning på grund av arbetsbrist.

Läs mer »
1 290:-

Aktieägartillskott – eKurs

En webbkurs om hur villkorade och ovillkorade aktieägartillskott fungerar skattemässigt, enligt aktiebolagsreglerna och i redovisningen. Här får du en genomgång av reglerna blandat med praktiska råd och tips.

Se en film om eKursen »

Läs mer »
990:-

Anställdas rätt till ledighet eKurs

I denna webbkurs går vi igenom i vilka olika situationer en anställd har rätt till ledighet. Du får en utförlig genomgång av de olika ledighetsgrunderna och vilka löneavdrag som ska göras för de olika ledighetstyperna.

Se en film om eKursen »

Läs mer »
1 290:-

Arbetsgivardeklaration (AGI) – eKurs

Från 1 januari 2019 ska alla arbetsgivare lämna arbetsgivardeklaration månadsvis och på individnivå (AGI) istället för årliga kontrolluppgifter. Under denna webbkurs blir du uppdaterad på de nya reglerna och får koll på vad som skiljer den nya rapporteringen från den gamla.

Läs mer »
990:-

Arbetstid enligt lag – eKurs

Webbkurs om arbetstidsreglerna enligt arbetstidslagen och EU:s arbetstidsdirektiv. Tyngdpunkten ligger på de olika ersättningar som utgår för olika typer av arbetstid, t ex övertid, mertid, jourtid och beredskapstid.

Se en film om eKursen » 

Läs mer »
990:-

Arbetstid i avtal – eKurs

Webbkurs om arbetstidsreglerna, som utgår från det vanligaste tjänstemannaavtalet. Tyngdpunkten ligger på de ersättningar som utgår för olika typer av arbetstid, t ex övertid, mertid och arbete på obekväm tid.

Se en film om eKursen »

Läs mer »
990:-

Beskattning av fastigheter – eKurs

Onlinekurs i fastighetsbeskattning med skatteexperten Urban Kardvik, som bland annat skrivit boken Rätt Skatt. Kursen riktar främst in sig på innehav av fastigheter, dvs löpande beskattning, värdeminskningsavdrag, fastighetstaxering, mm.

Läs mer »
1 890:-

Beskattning av värdepapper – eKurs

I den här webbkursen får du en rejäl genomgång av skattereglerna för värdepapper i inkomstslaget kapital, illustrerat med praktiska exempel på transaktioner och hur dessa deklareras. Bland annat beräkning av kapitalvinst, vinstbeskattning och kvittningsregler.

Se en film om eKursen »

Läs mer »
990:-

Bokföring I – eKurs

Grundläggande bokföringskurs online där du lär dig bokföra köp, försäljningar och andra affärshändelser. Vi tittar också på de olika rapporter du kan ta ut från bokföringen. Du går kursen var du vill, när du vill och i din egen takt. Du slipper restid, reskostnader och logikostnader.


Läs mer »
2 890:-

Bokföring II – eKurs

Webbkurs för dig som arbetar med löpande redovisning och vill lära dig göra periodiseringar och avstämningar av balansrapporten. Efter genomgången kurs har du tillräckliga kunskaper för att kunna göra förarbetet som krävs för bokslutet.

Läs mer »
2 890:-

Bokslut och årsredovisning I – eKurs

En grundläggande bokslutskurs för dig som i dag arbetar med löpande bokföring och vill lära dig upprätta bokslut och årsredovisning i ett mindre aktiebolag (K2). Vi arbetar praktiskt med ett övningsföretag som vi följer hela vägen i bokslutsarbetet. Kursen bygger på K2-reglerna (BFNAR 2016:10).

Se en film om eKursen »

Läs mer »
2 890:-

Bokslut och årsredovisning II – eKurs

Webbkurs för dig som har gjort några bokslut och vill få en djupare kunskap inom vissa områden som kan upplevas som svåra, t ex beräkning av semesterlöneskuld, tjänste- och entreprenaduppdrag, överavskrivningar samt skatteberäkning. 

Läs mer »
2 890:-

Bostadsrättsföreningar – eKurs

Bostadsrättsföreningar är en webbkurs inriktad på hur en bostadsrättsförening är uppbyggd och fungerar. Under kursen lär du dig hur allt hänger ihop när det gäller föreningen, medlemmarna, styrelsen, föreningsstämman, stadgarna och lagen. Kursen är uppdaterad med de nya regler som gäller från 2018.

Se en film om kursen »

Läs mer »
1 290:-

Bouppteckning och arvskifte – eKurs

I den här onlinekursen visar Björn Lundén hur du upprättar en korrekt bouppteckning och hur ett arvskifte genomförs. Många praktiska exempel visar hur du gör i praktiken och underlättar förståelsen.

Läs mer »
990:-

Byte från enskild firma till aktiebolag – eKurs

I den här webbkursen lär du dig hur en ombildning från enskild firma till aktiebolag går till. Vi går igenom hela kedjan från överlåtelseavtal till konteringar, balans- och resultaträkningar och deklaration.

Se en film om eKursen »

Läs mer »
1 290:-

Deklaration i aktiebolag – eKurs

Under denna webbkurs lär du dig att upprätta deklarationerna för aktiebolaget. Vi utgår från färdiga bokslut i deklarationsexemplen och arbetar blankettorienterat.

Se en film om eKursen »

Läs mer »
1 290:-

Deklaration i enskild firma – eKurs

Under denna webbkurs lär du dig att upprätta deklarationen för en enskild näringsverksamhet. De blanketter vi behandlar under kursen är NE-blanketten, INK1 (sid 2) samt Skatteverkets beräkningsbilaga för räntefördelning och expansionsfond.

Se en film om eKursen »

Läs mer »
1 290:-

Deklarera på K10 – eKurs

I den här kursen lär du dig deklarera på blankett K10. Du får en utförlig och praktiskt orienterad genomgång av blankettens alla sidor. En stor del av kursen ägnar vi åt att gå igenom utdelnings- och kapitalvinstreglerna (3:12-reglerna). Kursen innehåller även en praktisk övningsdel.

Se en film om eKursen »

Läs mer »
1 890:-

Diskriminering och trakasserier – e-kurs

I den här onlinekursen reder advokat Stefan Flemstöm ut den snåriga lagstiftningen kring diskriminering och trakasserier och belyser lagarnas tillämpning genom bland annat vägledande rättsfall. 

Läs mer »
1 890:-

Enskild firma eller aktiebolag – eKurs

I den här kursen lär du dig hur enskild firma och aktiebolag fungerar och vilka fördelar och nackdelar som finns med respektive företagsform.

Se en film om eKursen »

Läs mer »
990:-

Fastighets- och byggmoms – eKurs

Momshanteringen för fastighetsägare och byggföretag är komplicerad med många specialbestämmelser och svåra gränsdragningsfrågor. Denna webbkurs ger dig ökade insikter på det här speciella momsområdet så att du kan minimera riskerna för kostsamma momsfel.

Se en film om eKursen »

Läs mer »
1 890:-

Fissioner – eKurs

De gynnsamma reglerna för fission (delning) av aktiebolag ger många spännande möjligheter. Inte minst vid utlösen av kompanjoner eller fördelning inom familjen. Lär dig mer om fissioner med denna e-kurs.

Se en film om eKursen »

Läs mer »
990:-

Förenklat årsbokslut i enskild firma (K1) – eKurs

I den här webbkursen lär du dig göra ett förenklat årsbokslut i en enskild firma. Vi går utförligt igenom hela flödet från avstämning av årets bokföring till upprättandet av själva bokslutet. Och när du gjort bokslutet har du även stora delar av inkomstdeklarationen klar. 

Se en film om eKursen »

Läs mer »
990:-

Förmåner – eKurs

Förmåner är en webbkurs som ger dig full koll på den skattemässiga behandlingen av alla tänkbara förmåner. En del förmåner beskattas fullt ut. Andra beskattas enligt ett förmånligt schablonvärde, medan vissa är helt skattefria. 

Se en film om eKursen »

Läs mer »
1 290:-

Föräldraledighet – eKurs

Webbkurs om de rättigheter och skyldigheter en anställd har när det gäller föräldraledighet och föräldrapenning. Vi går bland annat igenom föräldraledighet enligt lagen, tillfällig föräldrapenning samt  ledighetsavdrag och ledighetsperiod.   

Läs mer »
1 290:-

GDPR för bostadsrättsföreningar – eKurs

I den här onlinekursen får du praktisk vägledning i GDPR-arbetet. Hur ska du tänka kring utformningen av bostadsrättsföreningens stadgar och medlemsregister? Vilka är fallgroparna och vad gäller vid incidenter kopplade till GDPR? Dessutom tar kursen upp aktuella rättsfall och ger dig konkreta tips och checklistor.

Läs mer »
1 890:-

GDPR för dataskyddsombud

I den här webbkursen får du en inblick i dataskyddsombudets roll i en organisation. Du får även en genomgång av personuppgiftsbehandling och  GDPR – och hur det påverkar dataskyddsarbetet. Kursen tar dessutom upp aktuella rättsfall samt ger dig konkreta tips och praktiska checklistor.

Läs mer »
1 890:-

GDPR för ideell sektor

I denna webbkurs får du som är engagerad inom den ideella sektorn en praktisk vägledning i GDPR-arbetet. Hur ska du tänka kring utformningen av stadgar och medlemsregister? Vilka är fallgroparna och vad gäller vid incidenter kopplade till GDPR? Kursen tar dessutom upp aktuella rättsfall och ger dig konkreta tips och checklistor.

Läs mer »
1 890:-

GDPR och processkartläggning – eKurs

I den här webbkursen får du koll på hur man processkartlägger en  verksamhet. Kursen går även igenom hur ett agilt arbetssätt kan tillämpas och hur du arbetar praktiskt med risker kopplade till GDPR.  

Läs mer »
1 890:-

GDPR för små och medelstora företag – eKurs

I den här onlinekursen lär du dig hur du jobbar med GDPR i praktiken. Vad är en personuppgift? När behöver samtycke inhämtas? Hur ska man hantera registerutdrag och gallring av personuppgifter? Kursen tar dessutom upp aktuella rättsfall och ger dig konkreta tips och lättbegripliga checklistor.  

Läs mer »
1 890:-

Generationsskifte och ägarskifte i företag – eKurs

Hur genomför man ett framgångsrikt generationsskifte av ett företag? Den här webbkursen ger svar på de svåra frågorna kring generationsskiften, blandat med praktiska råd och tips om familjejuridik, skatteregler, upplägg osv.

Se en film om eKursen »

Läs mer »
1 290:-

Importmomsen i praktiken – eKurs

Importmoms, dvs moms vid köp av varor från länder utanför EU, ska enligt nya regler beräknas och redovisas som omvänd moms i momsdeklarationen. I den här e-kursen går vi igenom de nya reglerna med hjälp av praktiska exempel, utförligt illustrerade och förklarade.

Se en film om eKursen »

Läs mer »
990:-

Incitamentsprogram – onlinekurs

Incitamentsprogram är ett vanligt sätt att behålla och belöna kvalificerad personal i företaget. I den här webbkursen går Urban Kardvik igenom vad man bör tänka på när man utformar ett incitamentprogram. Han använder fyra konkreta exempel på företag med olika utmaningar och ger förslag på lämpliga upplägg utifrån företagets situation.


Läs mer »
1 890:-

Interna aktieöverlåtelser – eKurs

Utnyttja de förmånliga skattereglerna kring interna aktieöverlåtelser och paketering i dotterbolag. I denna webbkurs går vi igenom införsäljning av aktierna till ett annat eget bolag, försäljning av dotterbolagsaktier skattefritt, att lägga bolaget i karens (5/25-bolag), att maximera utdelningsberäkningen i samband med interna aktieöverlåtelser och mycket annat. 

Se en film om eKursen »

Läs mer »
1 290:-

K2 i praktiken – eKurs

I den här webbkursen lär du dig upprätta årsredovisning enligt K2-reglerna. Du får en praktisk genomgång av uppställningsformen för årsredovisningen, samtliga tilläggsupplysningar och förvaltningsberättelsen. Vi går även igenom övergångsreglerna och visar hur du gör eventuella justeringar vid ingången till K2. 

Se en film om kursen »

Läs mer »
2 890:-

Kapitalvinst på aktier i fåmansföretag – eKurs

Webbkurs där du lär dig mer om beskattningen av aktier i fåmansföretag. Du får dels en genomgång av de viktigaste reglerna och definitionerna, dels värdefulla råd som hjälper dig att minska skatten i ditt fåmansföretag. 

Se en film om eKursen »

Läs mer »
1 290:-

Karensavdrag – eKurs

Från 1 januari 2019 gäller inte längre reglerna om karensdag. Istället ska ett karensavdrag användas när en anställd är sjuk och får sjuklön från arbetsgivaren. I den här webbkursen får du en grundlig genomgång av de nya reglerna och vi tittar även närmare på olika räkneexempel.


Läs mer »
990:-

Karensbolag – eKurs

Hur utnyttjar du de gynnsamma skattereglerna kring fåmansföretag på bästa sätt? Hur och när blir aktierna okvalificerade och lägre beskattade? Den här e-kursen ger dig en praktiskt inriktad genomgång av skattereglerna och hanteringen av karensbolagsupplägg. 

Se en film om eKursen »

Läs mer »
1 290:-

Koncernbidrag – eKurs

I denna webbkurs får du en praktisk och handfast genomgång av reglerna kring koncernbidrag och möjligheterna att utjämna skattemässiga resultat inom en koncern. Vilka krav måste uppfyllas? På vilka sätt kan koncernbidrag hanteras? Vilka effekter och möjligheter ger koncernbidrag?

Se en film om eKursen »

Läs mer »
1 290:-

Kontrollbalansräkning – eKurs

I den här webbkursen lär du dig upprätta kontrollbalansräkning (KBR) i ett aktiebolag. En kontrollbalansräkning skiljer sig på flera sätt från en vanlig balansräkning, bland annat värderas tillgångarna på ett annat sätt. 

Läs mer »
1 290:-

Kvalificerade personaloptioner – eKurs

Sedan 2018 gäller att anställda kan få s k kvalificerade personaloptioner till förmånliga villkor och utan tunga skattekonsekvenser. I den här e-kursen får du bland annat en genomgång av skattereglerna om kvalificerade personaloptioner och vilka kriterier som måste uppfyllas för att optionerna ska anses kvalificerade och därmed förmånliga.

Läs mer »
1 290:-

Köp, försäljning och omstrukturering av fastigheter – eKurs

I den här onlinekursen går Urban Kardvik utförligt igenom skattereglerna vid köp, försäljning och omstrukturering av kommersiella fastigheter. I kursen behandlas både löpande beskattning och kapitalvinstbeskattning. 

Läs mer »
1 890:-

Lån från bolaget – eKurs

Aktiebolagslagens låneförbud innebär att ett aktiebolag inte får lämna penninglån till en krets personer, däribland ägaren, som brukar kallas den förbjudna kretsen. Här tittar vi närmare på låneförbudet och de undantag som finns.

Se en film om eKursen »

Läs mer »
990:-

Lön I – eKurs

I denna webbkurs lär du dig de viktigaste momenten i ett företags eller en förenings löneadministration. Efter avslutad kurs bör du klara av de vanligast förekommande momenten i löneberäkningsarbetet.

Se en film om eKursen »

Läs mer »
2 490:-

Lönebaserad utdelning – eKurs

De gynnsamma skattereglerna om lönebaserad utdelning, hur fungerar de och hur utnyttjar du dessa på bästa sätt? I den här webbkursen får du en tydlig genomgång av hur lönebaserad utdelning beräknas.

Se en film om eKursen »

Läs mer »
990:-

Moms – resetjänster och vinstmarginalmoms, eKurs

I den här webbkursen lär du dig hantera moms på resetjänster – ett knepigt område som kräver kunskap för att det ska bli rätt i momsredovisningen. Egenproducerade tjänster, försäljning, återförsäljning och vinstmarginalmoms på resetjänster är några av de saker vi går in djupare på.

Se en film om eKursen »

Läs mer »
1 290:-

Moms – utlägg och vidarefakturering, eKurs

I den här webbkursen lär du dig hantera momsen i samband utlägg och vidarefakturering, dvs hanteringen av moms på utgifter som inte är avsedda för den egna verksamheten. Du får en pedagogisk genomgång av detta, som de flesta upplever, besvärliga momsområde.

Se en film om eKursen »

Läs mer »
1 290:-

Moms – bilar i företaget, eKurs

I den här webbkursen lär du dig hur momsen hanteras i samband med bilar i företaget. Från inköp till försäljning. Även de speciella reglerna för bilhandel, åkerier, taxi, vinstmarginalmoms, mm. 

Se en film om eKursen »

Läs mer »
1 290:-

Moms i praktiken – eKurs

Moms i praktiken är en kurs där du lär dig hur momsreglerna fungerar vid köp och försäljningar av varor och tjänster inom Sverige och internationellt. Momsredovisning, momsdeklaration och faktureringsregler är andra områden vi ägnar stort utrymme.

Se en film om eKursen »

Läs mer »
1 290:-

Moms vid internationell handel med tjänster – eKurs

Denna webbkurs ger dig en ökad förståelse för hur momsen ska hanteras vid internationell handel med tjänster så att du kan minimera riskerna och undvika onödiga kostnader på grund av momsfel. 

Se en film om eKursen » 

Läs mer »
1 890:-

Moms vid internationell varuhandel – eKurs

Reglerna kring momshantering vid internationell handel med varor är komplexa och fel kan bli mycket kostsamma. Denna webbkurs ger dig en ökad förståelse för hur momsen ska hanteras så att du kan minimera riskerna och undvika onödiga kostnader till följd av momsfel. 

Se en film om eKursen » 

Läs mer »
1 890:-

Momsdeklarationen – eKurs

I den här e-kursen får du en utförlig och praktiskt inriktad genomgång av hur du deklarerar momsen vid köp och försäljning av varor och tjänster. Vi går igenom hela momsdeklarationen och ger handfasta exempel på vad som ska tas upp i respektive ruta.

Se en film om eKursen »

Läs mer »
790:-

Momsnyheter 2020 – eKurs

Under den här webbkursen får du en utförlig genomgång och förklaring av alla momsnyheterna. Du får även tips och råd om hur du bör agera till följd av nyheterna.

Se en film om eKursen »

Läs mer »
1 290:-

Nyemission och andra kapitaltillskott – eKurs

I den här onlinekursen går Robert Sevenius igenom de olika stegen i en nyemission. Du får insikt i såväl emissionsprocessen som hur de vanligaste emissionsformerna fungerar.  

Läs mer »
1 890:-

Nyheter och erfarenheter i K3

Under den här kursen går Sven-Inge Danielsson igenom och förklarar nyheter i K3-regelverket samt summerar sina erfarenheter av K3 så här långt och hur man bör tolka reglerna.

Se en film om eKursen »

Läs mer »
1 890:-

Pensionsplanering för företagare – eKurs

Hur planerar man bäst för sin pension som företagare? Vad är lönsammast och vad är tryggast? Vilka metoder finns det egentligen och vilka skatteregler gäller? Under den här handfasta och praktiskt inriktade webbkursen lär du dig mer om detta komplexa område.

Se en film om eKursen »

Läs mer »
1 890:-

Personalnyheter 2020– eKurs

Under denna webbkurs blir du uppdaterad på de viktigaste nyheterna på personalområdet 2020. Kursen vänder sig främst till dig som arbetar med personal- och löneadministration eller som har arbetsgivaransvar.

Läs mer »
1 290:-

Redovisning i bostadsrättsförening – eKurs

Webbkurs med Björn Lundén för dig som sköter redovisningen eller är revisor i en bostadsrättsförening. Kursen behandlar både bokföringen och hur man upprättar årsredovisning i en bostadsrättsförening. 

Läs mer »
990:-

Redovisningskonsultens ansvar vid bokföringsbrott – eKurs

Kort och effektiv onlinekurs med skattejuristen Jonas Sjulgård som belyser bokföringsbrott ur olika perspektiv. Bland annat genom att titta närmare på rättsfall med anknytning till redovisningskonsulter och på situationer i redovisningskonsultens vardag där det är extra viktigt att vara försiktig.  

Läs mer »
795:-

Redovisningsnyheter 2020 – eKurs

Med webbkursen Redovisningsnyheter blir du uppdaterad på alla nyheter som beslutats och som föreslås på redovisningsområdet för 2020.

Se en film om eKursen »

Läs mer »
1 290:-

Rehabiliteringsansvar och anställningsskydd – eKurs

Praktisk inriktad onlinekurs om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och dess inverkan på anställningsskyddet. När kan sjukdom vara saklig grund för uppsägning och hur långt sträcker sig egentligen arbetsgivarens rehabiliteringsansvar? 

Läs mer »
1 890:-

Representation – eKurs

Representation är en webbkurs helt inriktad på skatte- och momsreglerna kring representation. Du lär dig vad som är avdragsgill respektive inte avdragsgill representation och vilka beloppsgränser som gäller. Hur momsen hanteras och i vilka fall det kan uppstå en förmån för den anställde är andra frågor vi reder ut. 

Se en film om eKursen »

Läs mer »
1 290:-

Samfälligheter – eKurs

Samfällighetsföreningar är en webbkurs inriktad på de mycket speciella reglerna kring juridik, skatt och ekonomi för samfälligheter. Kursledare är Björn Lundén, en av landets främsta experter på samfällighetsjuridiken.

Se en film om kursen »

Läs mer »
990:-

Semester – eKurs

Under denna webbkurs får du en rejäl genomgång av de regler och beräkningar som ligger till grund för semesterhanteringen. Kursen bygger på semesterlagens bestämmelser men vi tittar även på kollektivavtalens vanligaste regler för bland annat semesterlön.

Se en film om eKursen »

Läs mer »
2 490:-

Skattenyheter 2020 – eKurs

Med webbkursen Skattenyheter blir du uppdaterad på skatteområdet och kan gå in i deklarations- och bokslutsarbetet med fräscha kunskaper. Vi tolkar nyheterna och drar slutsatser kring hur de påverkar företagen och ägarna.

Se en film om eKursen »

Läs mer »
1 290:-

Skatteplanering i enskild firma – eKurs

En högintressant kurs för dig med enskild firma eller som jobbar med deklarationer och bokslut för enskilda firmor. Vi tittar bland annat på vilka skattemässiga alternativ som är bäst.

Se en film om eKursen »

Läs mer »
1 890:-

Skatteplanering i fåmansföretag – eKurs

En högintressant kurs för dig med aktiebolag eller som jobbar med rådgivning, deklaration och bokslut för aktiebolag. Under kursen visar vi hur aktiebolagsägaren kan minska såväl sin som företagets skatt genom laglig skatteplanering. 

Se en film om eKursen »

Läs mer »
2 890:-

Skogsbeskattning – eKurs

Den här kursen handlar om skogsbeskattning och visar hur du som skogsägare tjänar på att känna till de speciella reglerna kring skogsbeskattning och möjligheterna till laglig skatteplanering.

Läs mer »
1 890:-

Traktamente – eKurs

I den här webbkursen lär du dig hur skattereglerna för anställda och företagare i samband med tjänsteresor fungerar. Vi går bland annat igenom vilka krav som måste vara uppfyllda för att skattefritt traktamente ska kunna betalas ut och med vilka belopp. 

Se en film om kursen »

Läs mer »
1 290:-

Tvångslikvidation – eKurs

I vilka lägen blir det aktuellt med tvångslikvidation och vilka åtgärder måste aktiebolagets styrelse vidta? I den här onlinekursen går Robert Sevenius utförligt igenom reglerna om tvångslikvidation och hur en likvidation genomförs.

Läs mer »
1 890:-

Underskottsavdrag – eKurs

I den här webbkursen får du en utförlig genomgång av hur underskott hanteras i olika företagsformer och hur du utnyttjar underskotten på bästa sätt.

Se en film om eKursen »

Läs mer »
1 290:-

Värdepapper – eKurs

I denna webbkurs får du en systematisk och begriplig genomgång av de värdepapper som finns på marknaden och hur de fungerar, t ex aktier, värdepappersfonder, obligationer, optioner, terminer, kapitalförsäkringar och konvertibler.

Se en film om eKursen »

Läs mer »
990:-

Värdepapper i företag – eKurs

En e-kurs om beskattning och redovisning av värdepapper i företag med en genomgång av reglerna för olika företagsformer – aktiebolag, handelsbolag, enskild firma.

Se en film om eKursen »

Läs mer »
990:-

Presentationsteknik – eKurs

Webbkurs med Björn Lundén som gjort sig känd som en pedagogisk och underhållande föreläsare. Du får massor av tips och råd om hur du förbereder och genomför en lyckad presentation.

Läs mer »
790:-

 

Så här fungerar våra e-kurser

En e-kurs går du helt i din egen takt. Kurserna innehåller filmade föreläsningar i kombination med förtydligande texter och bilder. Du kan pausa var du vill i kursen och sedan återgå till det avsnitt där du senast befann dig. Särskilt intressanta avsnitt kan du gå igenom flera gånger.

Flera av kurserna innehåller dessutom övningsexempel och kontrollfrågor där du kan testa dina kunskaper.

Efter genomfört köp får du instruktioner och inloggningsuppgifter med e-post. Du hittar alla dina e-kurser i eKursportalen på mitt.blinfo.se. Här finns mer information om alla e-kurser, en kort presentation av kursen och du kan enkelt söka efter rätt kurs för dig.

Användarvillkor

Inloggningsuppgifterna är personliga och du kan endast få kursintyg för en deltagare per köpt kurs.Efter genomförd e-kurs kontaktar du oss för att få ett kursintyg.

  Väldigt bra kurspaket.

  Svara| 
   | | | |::1

  Bra spridning på kurserna, utbildarna är duktiga och det är ett väldigt smidigt sätt att gå kurser på, man kan pausa och fortsätta när det passar, har man prenumererat några år så är det lite svårt att hitta nya. Tycker priset ligger lite i överkant.

  Svara| 
   | | | |::1

  Bra utbud och bra kursledare. Det jag saknar väldigt mycket och som jag tycker drar ned betyget för tjänsten är att det inte går att lägga kurser offline. Om det gick skulle jag kunna gå kurs på buss, tåg och flyg. Har provat att köra online, men det tog väldigt mycket surf. Väldigt bra att man också har 50% rabatt på livekurser, något som gör att det är lätt att hålla sig uppdaterad på alla sätt.

  Svara| 
   | | | |::1

  Jag tycker kurspaketet är prisvärt och jag har stor användning av kurserna för att bygga på mina grundkunskaper och även hålla mig uppdaterad. Mycket praktiskt att lätt plocka fram och titta när man har tid.

  Svara| 
   | | | |::1

  Relativt bra upplägg, saknar dock lite mer aktuella kurser tex avseende arbetsgivardeklaration på individnivå osv - även om man får rabatt på livekurser så är e-kurspaketet ganska dyrt och jag önskar att en sådan aktuell kurs borde ingå. Tycker också att det borde gå att lägga/lada ner kurserna så man inte är beroende av "surf"

  Svara| 
   | | | |::1

 

Ring oss!

Mån-tors 08:30-16:30
Fredag 08:30-16:00

0650-541400

Maila oss!

Vi svarar inom 24 timmar, dygnet runt vardagar

info@blinfo.se

Kontakta oss

Kontakta mig

Namn:* 
Telefonnummer:* 
Kontakta mig angående:

 

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »