Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Avknoppning

Avknoppning är när en eller flera verksamhetsgrenar skiljs ut från ett bolag och verksamheten fortsätter att bedrivas i ett eller flera nybildade bolag. Avknoppning görs vanligen genom att aktierna i det avknoppade dotterbolaget säljs eller delas ut.

Aktiebolag - Ordförklaring för avknoppning - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.