Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

CFC-bolag

Förkortning för Controlled Foreign Companies. Bolag som ägs eller kontrolleras av personer bosatta i ett annat land än där bolaget är registrerat eller bedriver sin verksamhet. Ett CFC-bolag är enligt svenska regler en utländsk juridisk person som i jämförelse med svenska aktiebolag lågbeskattas i sitt hemland. CFC-bolag omfattas av särskilda skatteregler, som finns i inkomstskattelagen.

Aktiebolag - Ordförklaring för CFC-bolag - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.