Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Dagskursmetoden

Metod för att redovisa självständiga utlandsverksamheter som bedrivs i länder med normal inflation. I länder med hög inflation (över 25%) ska redovisningen inflationsjusteras innan redovisningen räknas om till rapportvalutan. Som alternativ till att inflationsjustera kan den monetära metoden användas. När dagskursmetoden används börjar man med att räkna om balansräkningens tillgångar och skulder till rapportvalutan (svensk valuta). Vid omräkningen används balansdagens kurs.

Aktiebolag - Ordförklaring för dagskursmetoden - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.