Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Delägarrätt

Samlande beteckning för

aktier

• rätter på grund av teckning av aktier (interimsbevis, interimsaktier, teckningsaktier)

teckningsrätter

delrätter

• andelar i värdepappersfonder

• andelar i ekonomiska föreningar

• andra tillgångar med liknande konstruktion eller verkningssätt (t ex andelar i andra juridiska personer än som nämns ovan).

Delägarrätt är ett rent skattemässigt begrepp. I inkomstskattelagen indelas värdepapper i delägarrätter och fordringsrätter. Delägarrätter beskattas enligt reglerna för aktier.

Aktiebolag - Ordförklaring för delägarrätt - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.