Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Fondemission

Innebär en ökning av aktiekapitalet och antalet aktier utan att bolaget tillförs mer kapital.

Fondemission är en bokföringsåtgärd då uppsamlade vinstmedel eller andra fonderade medel omvandlas till bundet eget kapital (se eget kapital). Varje aktieägare får nya aktier i proportion till sitt tidigare innehav.

Vid en fondemission blir bolagets värde fördelat på ett större antal aktier och på så vis blir värdet på varje enskild aktie lägre. Vid exempelvis en fondemission 1:1 får aktieägarna en ny aktie för varje gammal aktie vilket gör att den tidigare aktiens värde ska fördelas på två aktier.

Aktiebolag - Ordförklaring för fondemission - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.