Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Hedgefond

Hör till kategorin aktiefonder.

Hedging, eller att hedga, betyder att säkra sig. Hedgefonderna har mycket större placeringsfrihet än vanliga fonder. De kan t ex belåna stora delar av portföljen och satsa mycket i enskilda papper och gardera sig med terminskontrakt och optioner för att utjämna risken.

Aktiebolag - Ordförklaring för hedgefond - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.