Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Affärshändelse

Inom redovisning och företagsekonomi är en affärshändelse en händelse som påverkar företagets ställning, dvs företagets tillgångar, skulder eller eget kapital. De vanligaste exemplen på affärshändelser är inköp och försäljning. En vanlig aktivitet som i sig inte är en affärshändelse (men som kan leda till affärshändelser) är affärsmöten.

Bokföring - Vad är affärshändelse? - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.