Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Automatiserad bokföring

Bokföring - Automatiserad bokföring - ctl00_cph1_faktagranskadImg

Automatiserad bokföring förenklar och spar tid för dig som tidigare gjort mycket av bokföringsarbetet manuellt. Du minimerar dessutom risken för fel som beror på den mänskliga faktorn och får tid över till att sköta andra delar av din verksamhet.  

Publicerad: 2018-01-23
Vad är automatiserad bokföring?

Genom maskininlärning/ Artificiell Intelligens (AI) kan ett bokföringsprogram lära sig av tidigare data och därefter förutsäga information och ge förslag baserat på historisk data. Träffsäkerheten hos maskinen/roboten blir bättre allteftersom tiden går och den får mer data att bearbeta – tills den är i det närmaste hundraprocentig. För dig som bokför innebär detta en smidigare och säkrare arbetsprocess där risken att bokföra fel minskar drastiskt.      

Tolkningsrobot läser dina leverantörsfakturor 

Med vår tjänst Tolkning automatiserar du och får en snabbare process vid registrering av leverantörsfakturor. För dig som använder en leverantörsreskontra passar BL Tolkning perfekt – detta oavsett om det gäller ett företag eller en redovisningsbyrå. BL Tolkning bygger på Artificiell Intelligens där maskinen/roboten lär sig att tolka dokumentet och extrahera affärsinformationen. Utifrån tolkningen genererar funktionen basuppgifter och ett konteringsförslag som du (eventuellt) justerar och sedan godkänner. Konteringsförslagen blir bättre och mer precisa för varje tolkning och justering.  

För att kunna använda Tolkning behöver du köra BL Leverantör

Automatiserad bokföring med Björn Lundén

På app.bjornlunden.se och i Björn Lundén-appen samarbetar företagare och redovisningsbyrå digitalt och automatiserat. I samma sekund som företagaren skickar en faktura från mobilen dyker den upp i byråns ekonomisystem. Och när byrån t ex markerar en faktura som betald ser företagaren direkt att den är betald.