Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Bokföra aktieägartillskott – konteringsexempel

Bokföring - Bokföra aktieägartillskott – konteringsexempel - ctl00_cph1_faktagranskadImg

Här får du en genomgång av hur du bokför aktieägartillskott – med praktiska konteringsexempel. 

Publicerad: 2019-03-15

Aktieägartillskott är ett sätt att öka bolagets egna kapital. 

Ett ovillkorat aktieägartillskott får räknas med i anskaffnings­värdet på aktierna. Villkorade aktieägartillskott får däremot inte räknas med i anskaffningsvärdet. Detta har betydelse vid beräkning av ­t ex kapitalvinst eller kapitalförlust vid avyttring av aktierna i ett fåmansbolag.

Du kan läsa mer om hur du bokför alla tänkbara affärshändelser i vår kompletta bok Bokföring – praktisk handbok med konteringsexempel.

Erhållna aktieägartillskott

Erhållna aktieägartillskott redo­visas direkt i balansräkningen mot fritt eget kapital.

DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
1930 100 000 2093 100 000

Ett aktiebolag får ett aktieägartillskott [2093] genom en bankkonto­insättning på 100 000 kr [1930].

DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
2093 100 000 2091 100 000

Under det nya året omförs aktieägartillskottet [2093] mot balanserat resultat [2091].
Det är även möjligt att låta tillskottet ligga kvar på konto [2093].

DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
2091 100 000 1930 100 000

Ett tidigare erhållet villkorat aktieägartillskott [2091] återbetalas från företags­kontot [1930].

Lämnade aktieägartillskott

Lämnade aktieägartillskott redovisas hos givaren som en ökning av posten ”Andelar i koncernföretag”. Om tillskottet är avsett att täcka en förlust bör givaren samtidigt undersöka om det är nödvändigt att skriva ner värdet på aktierna i bolaget.

DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
1310 100 000 1930 100 000

Ett koncernbolag lämnar ett aktieägartillskott [1310] till ett annat koncern­företag.
Beloppet tas från företagskontot [1930].

DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
1930 100 000 1310 100 000

Koncernföretaget som en gång lämnade aktieägartillskottet får nu tillskottet återbetalat [1930], och bokar det mot konto [1310], Andelar i koncern­företag.

Läsa mer

I vår kompletta handbok Bokföring kan du ta del av massor av konteringsmallar och exempel som visar hur du bokför olika affärstransaktioner. Finns som tryckt bok och e-bok.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!