Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Bokföra aktiekapital – med konteringsexempel

Bokföring - Bokföra aktiekapital – med konteringsexempel - ctl00_cph1_faktagranskadImg

Här får du en genomgång av hur du bokför aktiekapital – med praktiska konteringsexempel. 

Publicerad: 2019-03-15

Aktiekapitalet är det belopp som är registrerat hos Bolagsverket. En höjning av aktiekapitalet som är beslutad men ännu inte regi­strerad kan du ta upp under rubriken pågående nyemission. Även andra kapital­poster än de ovanstående kan förekomma. Det kan t ex vara ej regist­rerat aktiekapital som betalats till bolaget men som inte är registrerat hos Bolagsverket.

Det registrerade aktiekapitalet är det kapital som ägarna satsat vid registreringen av bolaget eller vid ökning av aktiekapitalet. Det lägsta möjliga aktiekapitalet är idag 25 000 kr. Bara tillfälligt kan det vara lägre. Så snart det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet måste en kontrollbalansräkning upprättas.

Du kan läsa mer om hur du bokför alla tänkbara affärshändelser i vår kompletta bok Bokföring – praktisk handbok med konteringsexempel.

Tecknat ej inbetalt kapital
DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
1690 25 000 2082 25 000

Enligt teckningslista finns 25 000 kr i tecknat men inte ­inbetalt kapital [1690]. Kapitalet bokförs som ej registrerat aktiekapital på ­konto [2082].

Det tecknade kapitalet betalas in
DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
1930 25 000 1690 25 000 


Det tecknade kapitalet [1690] betalas in på ett bankkonto [1930].

Nybildning med kontanter
DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
1940 25 000 2082 25 000

Aktiekapitalet, 25 000 kr, betalas in på ett bankkonto [1940]. Bolaget är ­under bildande, 
så pengarna bokförs som ej registrerat ­aktiekapital [2082].

Nybildning med apportegendom
DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
1220 25 000 2082 25 000

Vid bildandet av bolaget skjuter stiftaren till inventarier [1220] till ett ­värde av 25 000 kr 
i stället för att skjuta till kontanter. Bolaget är under bildande, så apportegendomen bokförs 
som ej registrerat aktiekapital [2082].

Nybildning med apportegendom större än aktiekapitalet
DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
1210 70 000 2082 25 000
    2097 45 000

Vid bildande av ett aktiebolag har stiftaren satt in en maskin med ett värde på 70 000 kr 
på konto [1210], Maskiner, som apportegendom. Aktiekapitalet 25 000 kr bokas på 
ej ­registrerat aktiekapital [2082]. Det över­skjutande beloppet, 45 000 kr, blir överkursfond 
[2097]. ­Alternativt kan det överskjutande beloppet lånas in till bolaget.

Aktiebolaget registreras
DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
2082 25 000 2081 25 000

Nu har registreringsbeviset kommit och aktiekapitalet förs över från ej regi­strerat aktiekapital [2082] till kontot för aktiekapital [2081].

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!