Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Bokföra faktura – praktiska konteringsexempel

Bokföring - Bokföra faktura – praktiska konteringsexempel - ctl00_cph1_faktagranskadImg

Här får du en genomgång av hur du bokför fakturor – med praktiska konteringsexempel som visar kontonummer och sida.

Publicerad: 2019-05-05
Du skickar en faktura
DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
1511 10 000 2611 2 000

  3001 8 000

Du skickar en faktura [1511] på 8 000 kr [3001] plus moms [2611].

Så här bokför du när en faktura skickas. Datum är den dag som står på fakturan som fakturadag, vilket också normalt är den dag då du skickar fakturan. Om du vill kan du samtidigt föra in fakturan i en kundreskontra som är en sidoordnad bokföring för kundfordringar. I många bokföringsprogram kan du lägga upp en reskontrabok­föring där fakturorna automatiskt läggs in vid grundbokföringen.

Kunden betalar fakturan
DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
1920 10 000 1511 10 000

Kunden betalar en faktura [1511] till ditt plusgiro [1920].

Så här ser det ut när du får in pengar på plusgirot som betalning för fakturan. Har du dessutom en separat reskontra måste du föra in datum för betalningen även där, så att du kan se vilka kunder som har betalat. Det har du användning för när du ska skicka ut betalningspåminnelser.
På din bokföringsorder anger du vilken faktura (fakturanummer) du fått betalt för, belopp och hur du har fått betalt. Som underlag för inbetalningen har du kontoutdraget från banken eller plusgirot.

Du tar emot en faktura
DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
4000 4 000 2440 5 000
2641  1 000

Du får en faktura på 5 000 kr för ett inköp och bokar upp den som en leve­ran­törsskuld [2440]. Kostnaden för inköpet bokförs, i det här fallet ett material­inköp, [4000], och momsen lyfts [2641].

Så här ska du bokföra när du får en faktura. Det datum du kan välja är antingen den dag du får fakturan (ankomststämpling) eller den dag fakturan är utställd. Ofta är skillnaden bara några dagar, så det ­spelar inte så stor roll vilken metod du väljer.

Du betalar fakturan
DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
2440 5 000 1930 5 000

Du betalar fakturan [2440] via företagskontot [1930].

Har du dessutom en separat reskontra måste du anteckna datum för betalning även där så att du inte av misstag dubbelbetalar fakturan.

På bokförings­ordern anger du vilken faktura du har betalat, belopp och hur du har betalat. Som underlag för betalningen har du kontoutdraget från banken, plusgirot eller kontantkvitto.

Läsa mer

Du kan läsa mer om hur du bokför alla tänkbara affärshändelser i vår kompletta bok Bokföring – praktisk handbok med konteringsexempel.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!