Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Bokföra kurser – konteringar och exempel

Bokföring - Bokföra kurser – konteringar och exempel - ctl00_cph1_faktagranskadImg

Här får du en genomgång av hur du bokför konferenser/konferensresor – med praktiska konteringsexempel. 

Publicerad: 2019-03-15

Kostnader för externa kurser och konferenser är avdragsgilla om de är motiverade och till nytta i företaget. För en enskild näringsidkare eller delägare i ett handelsbolag kan avdragsrätten mins­kas om den privata nyttan är alltför stor. Gäller det en anställd minskas inte avdragsrätten, kostnaden blir istället avdragsgill som personal­kostnad. Det innebär i så fall att den anställde ska förmånsbeskattas och att företaget betalar socialavgifter på den ”privata delen”.

Med vår bokföringssupport har du tillgång till rätt svar och konteringar dygnet runt.

DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
7610 5 000 2440 6 250
2641 1 250

En anställd har gått en kurs som varit till nytta för företaget. Kostnaden för utbild­ningen [7610] och momsen [2641] debiteras medan leverantörs­skulder [2440] krediteras.

DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
7390 6 250 2440 6 250

En anställd har gått en kurs som den anställde bara har nytta av privat, dvs den ­tillför inte företaget något. Kostnaden bokförs som en personalkostnad [7390] (övriga kostnadser­sättningar och förmåner) med leverantörsskulder [2440] som motkonto. Ingen ingående moms kan lyftas eftersom det är fråga om en privat kostnad.

DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
0759 6 250 0750 6 250
7512 2 000 2730 2 000

När löner registreras nästa gång ska den anställde förmånsbeskattas för marknadsvärdet (= priset) på kursen. Underlaget bokförs på konto [0759] (förmåns­värde övriga förmåner) med konto [0750] (korrektiv­konto för­måner) som ­motkonto. Arbetsgivaravgifter beräknas som vanligt utifrån underlaget och kostnadsförs på kontot Arbetsgivar­avgifter förmåns­värden [7512], med det ­vanliga skuldkontot för arbetsgivar­avgifter [2730] som motkonto. Givetvis ­beräknas också preliminärskatt och dras ifrån lönen.

Kurslitteratur

Samma regler gäller för kurslitteratur som för kurser (se ovan).

DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
7610 472 2440 500
2641 28

En anställd köper in en bok till den kurs hon ska gå. Boken bokförs som ­utbildning på konto [7610] och momsen 6% bokas upp [2641]. Leverantörsskulder [2440] krediteras.

Du kan läsa mer om hur du bokför alla tänkbara affärshändelser i vår kompletta bok Bokföring – praktisk handbok med konteringsexempel.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!