Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Bokföra parkeringsböter (felparkeringsavgifter)

Bokföring - Bokföra parkeringsböter (felparkeringsavgifter) - ctl00_cph1_faktagranskadImg

Här tittar vi på hur du ska bokföra parkeringsböter.  

Publicerad: 2019-05-02

Du kan läsa mer om hur du bokför alla tänkbara affärshändelser i vår kompletta bok Bokföring – praktisk handbok med konteringsexempel.

Parkeringsböter (felparkeringsavgifter)

Parkeringsböter är egentligen inte avdragsgilla kostnader, men om en arbetsgivare betalar p-böter vid tjänstekörning är utgiften avdragsgill som lön. Företaget ska då redovisa socialavgifter på bötesbeloppet. Den anställde som fått parkeringsboten ska förmånsbeskattas för bötesbeloppet. Parkeringsböter som arbetsgivaren betalar betraktas alltså inte som kostnadsersättning. Om en enskild näringsidkare betalar felparkeringsavgifter i sin enskilda firma ska dessa bokföras som eget uttag.


DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
7389 600 1920 600
7512 192 2730 192

 
Parkeringsböterna bokförs på konto [7389], Övriga kostnader och för­måner, och betalningen på konto [1920], Plusgiro. Arbetsgivaravgiften bokförs med 192 kr på [7512], Arbetsgivaravgifter på förmåner, med motkonto [2730], ­Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt.

Läs mer om vad som är avdragsgillt och inte avdragsgillt i vår bok AVDRAG.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!