Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Bokföra preliminärskatt – konteringsexempel

Bokföring - Bokföra preliminärskatt – konteringsexempel - ctl00_cph1_faktagranskadImg

Här får du en genomgång av hur du bokför preliminärskatt – med praktiska konteringsexempel. 

Publicerad: 2019-03-15

För de anställda som har sin huvudsakliga sysselsättning i ditt före­tag, ska du dra skatt efter preliminärskattetabell. Har däremot den anställde inte arbetat hos dig som huvudsaklig sysselsättning utan som sidoinkomst gäller en speciell regel. Du ska dra 30% skatt på sido­inkomster förutsatt att de är minst 1 000 kr under ett kalenderår. Vill den anställde att du ska dra skatt efter tabell kan du naturligtvis göra det istället.

Du hittar konteringsexempel för alla tänkbara lönetransaktioner i ­LÖNEHANDBOKEN, en komplett vägledning för dig som arbetar med löneadministration.

Arbetsgivardeklaration
DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
2710 6 300 1630 12 060
2730 5 760

I samband med arbetsgivardeklaration görs en omföring till kontot Avräkning för skatter och avgifter [1630]. Den består av före­gående månads personal­­skatt [2710], 6 300 kr, och upp­bokade arbetsgivar­avgifter [2730], 5 760 kr.

Senast den 12:e i månaden efter löneutbetalningen måste du lämna arbetsgivardeklaration och betala in skatt och arbetsgivaravgifter för anställda. Är den 12:e en lördag, söndag eller helgdag gäller näst­följande vardag som sista dag. Arbetsgivardeklaration i januari och augusti lämnas den 17:e.
Det är löneutbetalningsdagen som styr, inte den period som lönen avser. Så om en anställd får lön för februari den 1 mars, ska skatte­deklarationen vara Skatteverket tillhanda och ­skattebetal­ningen ­finnas på Skatteverkets konto senast den 12:e april.

Lön till födda 1937 och tidigare
DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
7015 25 000 2710 8 750
7534 1 537 2730 1 537
    1930 16 250


En ålderspensionär född 1937 eller tidigare har fått lön [7015] med 25 000 kr. Efter skatte­avdrag [2710] med 8 750 kr får han sin lön insatt på ett bankkonto från företags­konto [1930] på 16 250 kr. Den särskilda löneskatten 6,15% på 1 537 kr kostnadsförs på konto [7534] och skuldförs på konto [2730].

För löner till anställda som är födda 1937 och tidigare betalar företaget särskild löneskatt med 6,15%.

Lön till pensionärer födda 1938 och senare
DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
7014 26 000 2710 9 100
7520 4 254 2730 4 254 
    1930 16 900


En ålderspensionär född 1938 har fått lön [7014] med 26 000 kr. Efter skatte­avdrag [2710] med 9 100 kr får han sin lön, 16 900 kr, insatt på ett bank­konto från företags­kontot [1930]. Avgifterna på 16,36% (ålderspensionsavgift samt särskild löneskatt) på 4 254 kr kostnadsförs på kontot [7520] och ­bokas upp som en skuld [2730].

När det gäller anställda som fyllt 65 år (vid årets ingång) och omfattas av det nya ­pensionssystemet (födda 1938 och senare) ska man betala ålderpensions­avgift (10,21%) samt särskild löneskatt (6,15%). Det innebär att den totala avgiften blir 16,36%.

Läsa mer

Du kan läsa mer om hur du bokför alla tänkbara affärshändelser i vår kompletta bok Bokföring – praktisk handbok med konteringsexempel.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!